Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 3e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1856
4e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4679
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200806
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
121
dat boek weder 13) op 14) zijne plaats. Hebt gij
hem dien brief ter hand gesteld 13)? Onderwerp
u 15) aan hetgene de rede van n eischt.
1) permettre. 2) à. 3) enclume, m. 4) abattre.
5) prix, m. 6) rabattre. 7) se battre. 8) ndmettre.
9) omettre. lO) de'pendre. 11) promettre. 12) démettre.
13) remettre. 14) à. 15) se soumettre.
4.
floe 1) zouden wij de achting der brave menschen
kunnen verdienen? Als wij onzen lijd niet verwaar-
loosden (B) ; als wij onze kundiglieden uitbreidden 2) ;
als de gewoonte 3) niet de overhand had 4) op onze
rede; als wij onze hartstogfen 5) wisten te bedwin-
gen 6)i als wij steeds de gevolgen der verlceerdheden 7)
voorzagen; als wij de verwachting onzer ouders nooit
te leur stelden ; als wij ons van de ondeugd onthiel-
den ; als wij de gebreken 8) van onze naasten bedek-
ten ; als wij de ongelukkigen bijstonden; als wij
berouw hadden over 9) onze fouten; als wij de kwade
gezelschappen ontvloden, en als wij door de studie
nuttige kundiglieden verkregen.
1) Comment. 2) étendre. 3) coutume, f. 4) prévaloir.
5) passion, f. 6) réprimer. 7) travers, m. 8) défaut, m.
9) de.