Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 3e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1856
4e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4679
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200806
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
120
i'.
De vnichlen hnnnen 1) aan de boomen in den
herfst. De Ixiomeii heliben in den winter hunne
bladeren verloren 2). De vijanden verloren (G) hunne
beste troepen in dien veldslag '6). Gij zult de ach-
ting der brave niptischen verliezen, ais gij zoo handelt.
Als ik dien hond niet geslagen had, zou hij mij iu 4)
het been gebeten 5) hebben. Antwoord 6), ^vanneer
men u vraagt. Olschoon ik bewere, dat hij zich on-
gelukkig Zill maken 7), verandert hij zijn gedrag niet.
De boog 8) kan niet altijd gespannen 9) zijn; dat wil
zeggen 10), men kan niet allijd werken: er is voor
den vlijtige uitspanning 11) noodig; maar degene,
die zijnen lijd verwaai loost, moet werken, wanneer
de anderen zich vermaken.
1) pendre. 2) perdre. 3) bataille, f. 4) a. 5) mordre.
6) rópoiidre. 7) se rendrc. 8j are, ui. 9) tendre.
10) dire. 11) récréalioiis, f. pl.
3.
Wilt gij mij toestaan 1) op 2) dezen brief te ant-
woorden? De smid slaat het ijzer op het aanbeeld d).
De stormen velden (C) 4) vele eikeboomen in dat bosch.
Hij zou niet eenen stuiver van den prijs 5) dier waren
afkorten 6). Die twee jongens zijn gestraft gewor-
den. omdat zij gevochten 7) hebben. Men heeft hem
in dat gezelschap toegelaten 8). Hij heeft twee of
drie woorden in zijnen hv\e{ weggelaten 9). Ik zal niets
weglaten van hetgeiie van mij zal afhangen 10) om
u te dienen. Als ik u iels beloof 11). zal ik woord
houden. Hij is van zijnen post afgezet. 12). Leg