Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 3e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1856
4e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4679
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200806
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
119
Baffre verliest eene t, aïs het eene lettergreep
verliest; dus sclïnjft men: je bats, en met je batts.
Hetzelfde valt ook van mettre te zeggen ; daaren-
boven is het lijdenii deelwoord: mis, geleed; en de
passé défini is; je mis, tu mh, it mit, nous mîmes,
vons mtfes, ils mirent. Hoe is derhalve de
du sxiLjoneUf?
OEFEIVirVG ËIV.
1.
Ik wacht 1) u hier met ongeduld. ïk zal u mor-
gen bij iiiij vvacliten. ^\]hoorden 2) hen schreeuwend).
Ik heb die lijding hooren vertellen. I)e kinderen kan-
gen van hunne ouders af Mijn geluk tiangl af
van het uwe. Zouden die houthakkers 5) hel hout
klieven 5*). dat wij gekocht hebben? Wij hebben lang
briefwisseling gehouden 6) mei dien man. Zij zullen
ons verdedigen 7). als men 8) ons aanvalt. Zouden
wij onzen vriend niet verdedigen? Hebt gij hem dat
niet verboden 7)? Verdedig de eer van uwen vriend,
200 tang 9) gij kunt. Hel lood is een metaal, dat
%ich zeer uitrekt 10), als uien het slaat. Heeft die
vorst zijn rijk 11) niet uitgebreid 12? De zon heeft
de sneeuw gesmolten 13). Dc warmle smelt de
metalen.
1) attcndre. 2) entendre. 3) crier. 4) dépendre.
6) buclieion, 5*) fendr»'. 6) correspondre. 7 défendrc.
8) si Ion. 9) tniit que. lOj séteudre beaucoup. 11) empire, in.
12) étendre. 13) fond re.
9