Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 3e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1856
4e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4679
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200806
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
117
met eenen onvermoeid en 4) ijver. Hij trachtte (C) 5)
somtijds haar te overvallen b") tusschen 6) de blade-
ren 6°) van eene roos of op eene anjelier. en haar (e
bedekken met zijnen hoed ; een oogenblik naderhand 7)
hoopte hij haar te vangen 8) op een jasmijntak, of
haar te grijpen 9) op een bed met (van) viooltjes;
maar al zijne pogingen 10) waren vruchteloos lij; de
kapel, al 12) fladderende 13) van bloem op 3) bloem,
verijdelde (G) 14) zijne vervolgingen 15). Eindelijk haar
bemerkende in den hdk 16) eener tulp, wierp (C)
hij sich 17) op de bloem, en ze met hevigheid 18)
grijpende, verpletterde (C) 19) hij de kapel. Weg
was 20) het vermaak, waarrneê hij zieii gevleid liad :
hij had veel spijt 21), dat hij het insekt gedood
had 2^).
1] frappé de. 2j il Ie poursuivit. 3] en 4] infatigable f-
5] tâcher. 5*] de Ie surprendre. S] parmi. 6*] pe'tale, m. 7J après.
8J attrapper. 9] saisir. loj effort, m. llj inutile. I2J en.
13] voltiger. 14] éluder. 15] poursuite, f. 16] calice, m.
17] s'élancer. 18] violence. 19] écraser. 20] Adieu. 21] regret.
22] d'avoir tué.
7.
Zouden wij de zedeleer 1) dezer fabel niet kunnen
vinden? Het is noodig, dat wij ze 2) uitleggen 3).
Weet gij wel, dat het vermaak slechts een kapel is?
Zou het kind zich gelukkig gevoeld hebben, toen hij
de kapel verpletterd had? Als men het vermaak te
gretig 4) najaagt 5), weet dan, dat men zich van
hel genot 6) berooft 7). Hel is noodig, dal het lee-
ren 8) de overhand hebbe, en na het leeren zal hel
spel te 9) aangenamer zijn. Zoudt gij niet hegrijpen,
dat een kind de verwachting 10) zijner ouders te leur