Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 3e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1856
4e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4679
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200806
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
108
OE fEKINGEN.
1.
Ik begrijp, hoe 1) dal gebeurd is. Wij zijn geld
aan uwen vader verschuldigd. Zij bemerken het ge-
vaar, waaraan zij zich blootstellen 2). Ontvangt gij
veel brieven van uwe familie? Hij stelde mijne
hoop 3) te leur. Wij waren lien gulden schuldig (C)
aan dien man. Ik ontving (G^ een bezoek 4) van uwe
zuster. Zij bemerkten (C) den dief in den tuin. Zij
vatteden (C) eene groote achting op voor zijne deug-
den. Hoe lang is het geleden, sedert gij geene brie-
ven meer van hem ontvangen hebt? Begrijpt gij zulk
eene handelwijze 5)? Hij vatte (G) vriendschap voor
mij op. Ik bemerkte (C) dengene dien ik zocht.
Wij bemerkten (G) hem van verre. Gij zijt uw ge-
luk aan dien man verschuldigd. Alle menschen moe-
ten sterven.
1) comiiicnt. 2) s'exposer. 3) espérances, f. pl. 4) visite, f.
5) un pareil procédé.
2.
Ik zal eenen brief uit Utrecht ontvangen. Hij zal
mij twintig gulden schuldig zijn. Wij zullen beloo-
ningen ontvangen. Gij zult gemakkelijk 1) bemer-
ken, of 2) zij schuldig 2") zijn. Zij zullen een
nieuw plan opvatten. Ik zou zijjiien raad 3) ontvan-
gen. Hij zou aan zijnen broeder moeten schrijven 4).
Wij zouden bemerken, of hij de waarheid zeide 5).
Zij zouden onze geschenken 6) met vreugde 7) ont-
vangen. Ofschoon ik gebreken in dat werk betnerke,
geef ik hem toch 8) mijne goedkeuring 9). Veron-
dersteld dat hij mij geld schuldig zij. Ofschoon ik