Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 3e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1856
4e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4679
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200806
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
105
kleedde, kwam (G) hij niet. Er is iemand aan de
deur geweest. Wordt gij niet door uwen meester
geprezen? Er zijn altijd menschen geweest, die zich
verbeeldden, dat men zonder rijkdom niet gelukkig
is. De aarde wentelt zich 2) om de zon; maar
eeiiige domme 3) nsenschen, die dagelijks 4) de
schijnbare 5) beweging fi) der zon zien 7), verbeelden
zich, dat de zon zich om de aarde wentelt. Men
zegt 8) altijd: de zon komt op 9) of gaat onder 10);
maar eigenlijk 11) is het 12 de aarde, die opkomt
en ondergaat.
1) boire. 2) SB tourner, 3) igni>r.int -i*. 4) journelleineiil.
5) spécieui f. 6) tnoiivpinent, in. 7) die zxen: qiii voient.
8) on dit 9) se lever. lOj se couclier. 11) proiirement.
12) c'est.
4.
Het is eene week geleden, dat uw broeder vertrok-
ken is. Er zullen menschen 1) bij uwen vader zijn.
Zouden er menschen bij mijnen oom zijn? Er was
niemand geweest. Alhoewel er iemand zij, die hem
gezien heeft, ontkende hij de daad. Zou het reeds
eene maand geleden zijn, dal wij hem niel ontmoet
hebben ? Wij herinnerden ons (G) hem ergens 2) ge-
zien te hebben; maar wij hebben vergeten, hoe lang 3)
het geleden was. Gij vraagt mij om met u Ie gaan
wandelen; maar gij loopt altijd zoo hard als gij kunt ,
en dat vermoeit 4) mij. Hij is zoo ziek, dat hij
moeite 5) heeft om zich staande te houden. Het
schijnt dat het sneeuwt. Neen, hel recent. Het is
van belang dat gij uwe lessen leeret 6).
1] du monde. 2] quelque part.
4] faUguer. 5] peine, f. 6J étudier.
3] combien de temps.
8*