Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 3e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1856
4e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4679
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200806
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
104
zij zich niet in die zaak bedrogen hebben? Gaat gij
wandelen? Staat hij op? Stondt gij gisteren te vijf
ure op? I»e rotsen 6), die boven 7) onze hoofden
uiislaken 8), jaagden ons schrik 9) aan (G) 10).
Dat voorgebergte 11) steekt zeer ver 12) in de zee
vooruit.
l) s'imaginer. 2) estimer. 3) honorer. 4) en rieça. 5) de. 6) ro-
cher, m. 7j au-dessus de. 8) s'avancer. 9) terreur, f. lOj inspirer.
Il) promontoire, m. 12) loin.
2.
Men heeft dikwijls berouw le veel gesproken te
hebben ; maar men heefl nooit berouw gehad te veel
te hebben gezwegen 1). Een zeker wijsgeer 2) zeide 3)
daarom zeer aardig 4): de naluur gaf (C) ons twee
ooren en eenen mond, opdat wij niet te veel spre-
ken. Ik heb twee uren gewandeld. Laat ons gaan
wandelen. Waarom gaat gij niet wandelen? Ik na-
derde (G) hem 5j met eerbied. Hij vermoedde wel,
dat ik komen zou. Wij hebben die 6) zaak altijd
vermoed. Mij zou niet vermoed hebben, dat wij
zouden aangekomen zijn. Sla op van daar, dat is
uwe plaats niet. Toen hij binnen trad, stond men
op (C) om hem eer te bewijzen 7). Staat gij nog
niet op? Mei is reeds half zeven !
1) de s'être tu. 2) philosophe. 3) dit. 4) naïvement. 5) de
lui. 6) vertaalt: van die.. 7) pour... faire honneur.
3.
Zij had zich gevleid te slagen in hare pogingen.
Onihondi u van te veel te drinken 1) en te eten.
Hebt gij u van dat ongelukkige gebrek verbeterd?
Zullen zij zich niet gevleid hebben? Ofschoon ik mij