Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 3e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1856
4e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4679
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200806
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
99
Bij deze werkwoorden kon)l geen voorwerp, niet
waar? Er kan zelfs geen voorwerp bij gepla;ilst
worden, wani de hiindeliiig kan nert^ens op overgaïm.
Wil, znike werkwoorden \\ee\en onzijdige werkwoorden
(verbes nenlres).
Lijdende werkwoorden (verbes passif-^) zijn dezulke,
waarbij bel onderwerp niet als werkende, maar als
lijdende vooikonit. Bij deze werkwoorden doel bet
onderwerp niels. maar er wordl iels mede gedaan.
Mm herkent ze in onze laai a;m liet woord :
worden, dal hij een lijdend <leelwoord gevoegd is,
en dat alsdan door être veriaald wordt
II esl (limé de son père, Hij wordl door zijn vader
bemind
Tous les citoyen s sont dij (lie- AI de l»nrgers wordeneven-
ment protégés par 1(1 (oi, eens door de wet be-
schermd.
Nous fûmes loués par le Wij werd<'n door den niees-
mmfre, 1er geprezen.
Il serait chéri de sa mere, Hij zon door zijne moe-
der l)emind worden.
Men gebruikt evenwel die werkwoorden meer in
onze la;il, dan in hel Fransch. Als gij wat meer
gevorderd zijl, zult gij daarvan meer leeren.
De wedr'rkecrende werkwoorden {verbes réfléchis ou
pronoMïinaiix) zijn dezulke, waarbij hel onderwerp
en hel voorwerp, oi' somlijds de bepaling, den-
zelfden persoon uilmaken, b. v. : ik wasch mij ,
je me lace.