Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 3e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1856
4e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4679
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200806
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
96
uit zijne eigene onvoorzigtigiieid? Als gij dat ont-
houdt, zult gij veel rampen voorkomen. Deze pi-
laren 3) ondersteunen het geheele gebouw. Hoe
rijk hij was 4), hij werd (C) arm. Die vruchten
worden, al 5) rijpende 6), rood. Dat begint ver-
moeijend te 7) worden. Dit boek bevat 8) vier honderd
bladzijden 9). Zijn brief bevatte de treffendste 10)
uitdrukkingen 11). De dijken 12) zijn gemaakt 13)
otn het water tegett te houden 8).
1) dit. 2) de ce que. 3) colonne, f. 4) De riche qu'il e'tait.
5) cn. 6) mûrir. 7) à 8) contenir. 9) page, f.
10) frappant f- 11) expression, f. 12) digue, f. 13) ont
été faites.
4.
Al wie de wet 1) overtreedt, soi gestraft worrfew 2).
Van waar 3) komen 4) zooveel misbruiken 5j?
Ik zal u van zijne aankomst 5*) verwittigen 6).
Ik heb zijn naam niet onthouden. Verondersteld
dat wij lusschen beiden kwamen, zouden zij dan
hunnen toorn 7) inhouden 8)? Ik zal zulks 9)
mijn geheel leven onthouden. Zoo als 10) wij ver-
trokken, kwamen er onverwachts 11) menschen 12).
Beken 13), dat gij ongelijk hebt. Het 14) past 13)
u niet, zoo trotsch 15) te 16) spreken. Men is over 1(3)
den prijs van dal huis overeengekomen. Ofschoon
wij wederkwamen, zouden wij echter uitgaan. Men
heeft hem gedurende 17) acht dagen in de gevangenis 18)
gehouden 19).
1) à la loi. 2) sera. 3) D'oïi. 4) provenir. 5) abus, m.
5*) arrivée, f. 6) prévenir. 7) Culère, f. 8) retenir.
9) cela. 10) Comme. 11) il survint. 12) du monde, m. sing.
13) convenir. 14) II. 15) fièrement. 16) de. 17) durant.
18) en prison. 19) détenir.