Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 3e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1856
4e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4679
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200806
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
92
Amerika ontdekt. Bedekt de misslagen 2) van uwen
naaste .3). Hebben zij veel geleden? De pijw 4), die
ik lijd, is onbeschrijfelijk 5). Zoudt gij dulden, dat
men uwen goeden naam bezwalkte G)? De deur was
half open. Ofschoon ik hem geld aanbood, weigerde
(C) bij het aan te nemen 7). Zou uw broeder de
deur geopend hebben? Zou uw vader dien man geld
aangeboden hebben? Wat zal ik u aanbieden? Welke
landen hebben de Hollanders ontdekt 8)?
1) Coloiiib. 2) faute, f. 3) procliain, m. 4) douleur, f
5) indicible. 6) ternir (imp. du subj.) 7)accepter. 8) découverts.
2.
Ik zal dat nooit duiden. Neem het geld aan, dat
ik u aanbied. Nadat ik de deur gesloten had, open-
de zij ze weder. Zouden zij, op hunne reis ronrfowt 1)
de wereld, nieuwe eilanden ontdekken? Men zal u
de deur openen , als gij in huis treedt 2,). Niemand
heeft het huis geopend. Hebt gij onder de waarde
geboden? Gij gevoelt, dat wij niet onder de waarde
zullen bieden. Gevoelt gij niet, dat ik zijne misslagen
bedekt heb? Verondersteld dat wij hem onze dien-
sten 3) aanbieden, zal hij ze aannemen? Wij zouden
zonder u gaan , als gij de deur geopend liet 4). Hij
opent het boek, dat ik hem gegeven heb. Hij is
zeer verarmd.
1) autour de. 2) entrer dans la maison. 3) service, m.
4) laisser.
3.
Laat de deur niet geopend , als gij uitgaat. Zij ver-
overden (G) de landen, die zij ontdekten (C). Zij