Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 3e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1856
4e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4679
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200806
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
90
SiaapL niet ie 1) lang ; want de lijd is kostbaar.
Laien wij niet Ie lang slapen. Als gij eens 2) liegt,
zal nten u logenslratï'en. Zouden die menschen al 3)
vertrekken? Gevoelt gij nu, dat gij 4) hebl?
De soldaten dienen den koning in het leger. Dat
rijtuifj 5) vertrekt alle dagen te acht uren. Vertrekt
gij zoo spoedig 6)? Laten wij den leugenaar 7) lo-
genstralï'en. Slaapt het kind? Neen, het slaapt nog
niet. IJij gaat uil , ofschoon ik naar den tuin ga. Wij
zonden (G) u de boeken, nadat zij uitgegaan waren.
Dc koning bekleedde hein met eenen post, dewijl hij
hel land gediend had. Hebben zij die moeijelijkheden
reeds vereilend?
1) trop. 2) une fois. 3) déjà. 4) tort 5) voilure, U 6) tôt
7) menteur.
Die koopvaardijschepen vertrokken (C) gisteren mor-
gen te half negen naar 1) Londen. Ilij sliep, toen
ik in zijne kamer trad 2). Wij gingeïi uit(C), nadat
wij ons werk geeindigd hadden. Wij doorliepen (C)
die boeken, en gij lo^cnslrafiet dit gerucht 3) Heeft
hij ons niet altijd getrouw 4) gediend b)? Stemden
WIJ niet loe (C) in die onderneming? Gevoeldet (G)
gij niet dal zij ongelijk hadden ? Wij zullen dien man
ondersteunen, en gij zuil die vruchlen plukken; want
zij zijn rijp. Zouden de tuinlieden reeds 6) die pa-
den vereli'end hebben? Zouden zij ons waarschuwen ,
of zonden zij andere middelen kiezen?
1) pour. 2) entrer. 3) bruit, m. 4) fidèlement. 5) servis
6) déjà.