Boekgegevens
Titel: Moeder Anna en hare kindertjes: een schoolboekje
Auteur: Heijningen Bosch, M. van
Uitgave: Groningen: J. Oomkens. J.zoon, 1850
15e dr; 1e dr. 1807
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4532
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200786
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Moeder Anna en hare kindertjes: een schoolboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 41) )
hinderen? Dat hy het teebod van zijnen vader
overtrad, keurt gij zekerlijk af. 'Of is het kind
tcijzer, dan de vader? Maar de verachting,
waarmede hij den bedelaar behandelde, boe denM
gij daarover? Keurt gij dit ook af? Wie zou
zoo iets niet afkeuren'. De bedelaar had maurits
nimmer eenig leed gedaan: waarom hem dan niet
met liefde en medelijden behandeld? Wilde maurits
hem geen glas bier of geen aalmoes schenken, hij
kon hem toch ligtelijk een goed woord, en een
vriendelijk gezigt. gegeten hebben. Dit behoefde
hem immers niets te kosten. Had hij daar eenige
oenten bijgevoegd, de arme man was welligt zijn'
vriend geworden.
En nu, hoe verlieten zij elkander nu? Als
vijanden. Of denlA gij, kinderen! dat het den
bedelaar niet smartte, met zoo veel minachting
behandeld te worden? „Ondeugende Icnaap!" riep
hij MACRiTs na, terwijl deze wegreed, „waarmede
verdiende ik die mishandeling?"
Zijn hart werd bitter, zijn oog nat van tranen.
„Dat ik ook juist zoo arm ben!" hernam hij
vervolgens: „dat gij ook juist zoo veel moest
hebben en ik zoo weinig! Als ik uw geld had,
dan