Boekgegevens
Titel: Moeder Anna en hare kindertjes: een schoolboekje
Auteur: Heijningen Bosch, M. van
Uitgave: Groningen: J. Oomkens. J.zoon, 1850
15e dr; 1e dr. 1807
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4532
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200786
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Moeder Anna en hare kindertjes: een schoolboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
/
( 76
met uwe zachte stemmetjes zegt: „goede God ik
dank ü," zou God dan wezenlijk hooren en zien,
wat gij doet? Men kan u binnen 's huis niet
eenmaal hooren? en zou God dan in den hoogen
hemel u hooren?---- Bedenkt er u eens op.
Ik wil u tijd geven. Tot morgen kunt gij u
daarop bedenken; hoort, lieve kinderen!
Hoe, hebt gij u bedacht? Zou God ons hooren,
*
als wij tot Hem spreken?
O ja! zeker — zeer zeker hoort God ons, als
wij tot Hem spreken. Uw vader en uwe moeder
bidden immers ook. Zacht en statig bidden uw
vader en uwe moeder. Zij spreken met God,
alsof Hij bij hen stond.
God hoort en ziet alles, kindertjes! God iceet
onze geheimste gedachten — ons zitten en op-
staan — alles, alles, wat wij denken en doen,
weet hij beter, dan wij zelve. God is de stille,
onzigtbare getuige van al onze gedachten en
daden. Nooit zijn wij met ons zeiven geheel
alleen. Waar geen menschenoog ons staan ziet —
waar geen menschenoog onzen gang verneemt,
daar ziet — daar verneemt God de geringste
on-