Boekgegevens
Titel: Moeder Anna en hare kindertjes: een schoolboekje
Auteur: Heijningen Bosch, M. van
Uitgave: Groningen: J. Oomkens. J.zoon, 1850
15e dr; 1e dr. 1807
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4532
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200786
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Moeder Anna en hare kindertjes: een schoolboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 74 ) I
Maar neen! steven schreide slechts van spijt,
en. dacht er niet eens aan, om zich to be-
teren.
Is er iemand onder ons, die zoo slecht
handelt als steven, o, mögt dan het voorbeeld
van STEVEN hem beter maken! Zoo te leven,
zoo gestraft te worden, wie zou daar niet voor
schrikken!
„O, dat schoolgaan! dat schoolgaan!" sprak
STEATBN, toen hij des avonds weer op zijn
kamertje zat. „Wierd ik daarvan eens be-
vrijd!"
„Stil!" riep hij eensklaps, „ik weet raad!"
Aanstonds wierp hij zich op de knien neder,
en vouwde zijne handen. En even als betjb
gedaan had, deed steven nu. Hij bad onzen
lieven Heer, om hem van het schoolgaan te
bevrijden. „Lieve Heer!" zeide hij, „verlos mij
van het schoolgaan. Geef, dat ilc altijd spelen
mag, en niemand mij bestraffe, als ik ledig
loop. Daar verzoek ik u vriendelijk om. Goede
God! verhoor mij, gelijk gij betje verhoord
hebt, en verlos mij, schieUjk — schielijk van het
schoolgaan."
Nd