Boekgegevens
Titel: Moeder Anna en hare kindertjes: een schoolboekje
Auteur: Heijningen Bosch, M. van
Uitgave: Groningen: J. Oomkens. J.zoon, 1850
15e dr; 1e dr. 1807
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4532
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200786
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Moeder Anna en hare kindertjes: een schoolboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
1 73 )
„Nu zal ik toch eens oppassen," zeide steven
eindelijk, „of hare moeder ook weer beter
wordt." En ziet! eenige dagen daarna zag hij
bstje's moeder wodcr in den tuin wandelen. De
goede God scheen het verzoek van het lieve kind
verhoord te hebben.
Eenige dagen daarna kende steven zijne lessen
weer niet. Ook had hij, onder het bidden, een'
ander' aan het lagchen gemaakt. Nu schreef de
meester zijn' naam in hot zwarte boek, en beval,
dat men steven alleen zou laten zitten. „Zulk
een slechte jongen verdient niet bij brave kinderen
te zitten!" zeide de meester. Ieder gehikte nu
van hem af, niemand wilde meer met hem
spelen. Hij moest eerst toonen, dat hij zich
gebeterd had. Tot zoo lang ging ieder hem met ^
afkeer voorbij.
Gevoelig trof steven deze straf. De tranen
kwamen hem gedurig in de oogen, en zijne
lippen beefden, als hij spreken wilde. De mees-
ter dacht, dat hij berouw ■ begon te krijgen,
en heimelijk verheugde de goede man zich er
over.
E 5 Maar