Boekgegevens
Titel: Moeder Anna en hare kindertjes: een schoolboekje
Auteur: Heijningen Bosch, M. van
Uitgave: Groningen: J. Oomkens. J.zoon, 1850
15e dr; 1e dr. 1807
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4532
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200786
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Moeder Anna en hare kindertjes: een schoolboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
()
kamerdeur in den tuin uitzag. Omdat steven
des avonds gemeenlijk zijn' tijd verzuimde, moest
h'y des morgens zijne schade weer inhalen. IMaar
zelden gelukte hem dit. Want die altijd zegt:
„o, ik heb nog wel tijd!" komt doorgaans tijd
te kort.
Toen betje opstond, zal steven reeds te
leeren. Vrees voor straf had hem zoo vroeg
uit het bed gedreven. Had hij nu zijnen tijd
nog maar waargenomen! Dan, ook nu versleet
hij dien in ledigheid. Wanneer hij een weinigje
in het boek gekeken had, ging hij weer uit het
venster liggen. Ieder boomtakje, dat hij berei-
ken kon — ieder vogeltje, dat onder zijn venster
huppelde, moest het dan ontgelden. En als
zijn blazen en handklappen de goede diertjes
verschrikt deed opvliegen, vermaakte hij zich het
meest.
Wat zegt gij van steven, mijne hartjes? zoudt
gij hem liefhebben kunnen?
Terwijl steven zoo uit het venster lag,
kwam BETJE den tuin in. „Wat zal die daar
maken?" riep hij aanstonds, toen hij haar ver-
E 4 nam