Boekgegevens
Titel: Moeder Anna en hare kindertjes: een schoolboekje
Auteur: Heijningen Bosch, M. van
Uitgave: Groningen: J. Oomkens. J.zoon, 1850
15e dr; 1e dr. 1807
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4532
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200786
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Moeder Anna en hare kindertjes: een schoolboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 66 ) I
mogen icij nimmer. Op die wijze krijgt men
ligtelijk een verkeerd denkbeeld van onzen lieven
Heer. Hadden uw Meester en ik u niet beter
ondenigt, wat zoudt gij dan wel gedacht hebben,
kinderen? „ Onze lieve Heer is een leelijk oud
man, met een' langen Baard en eene roede in de
hand." Zoudt gij ook niet zoo gedacht hebben?
En zoudt gij Hem dan ooit lief gekregen hebben?
Zoudt gij ooit overtuigd zijn geworden, dat onze
Hete Heer de liefde en de goedheid zelve is?
Allen. Ik niet,
v. Jakob. Verblijden w!j ons dan, liete kin-
/
deren! Verheugen wij ons van ganscher harte!
Onze lieve Heer is geen leelijk oud man, die
op ons knort en kijß^ Zijn gelaat is niet
stuursch. Hij dreigt niet met den vinger. Hij
straft niet met de roede. Liefde en goedheid is
Hij; de hoogste liefde en goedheid, de hoogste
wijsheid. Men kan niets bedenken, dat zoo goed}
zoo wijs, zoo verheven en uitmuntend is, als God.
In Hem vereenigt zich alles, wat goed en regt,
wat zoet en welluidend, wat schoon en heerlijk
is. De Heer der heeren, de Koning der koningen,
de Regeerder der geheele wereld, de Eerste, de
Op.