Boekgegevens
Titel: Moeder Anna en hare kindertjes: een schoolboekje
Auteur: Heijningen Bosch, M. van
Uitgave: Groningen: J. Oomkens. J.zoon, 1850
15e dr; 1e dr. 1807
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4532
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200786
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Moeder Anna en hare kindertjes: een schoolboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
{)
de meester. „Groot en goed, tol van liefde jegens
alle schepselen, is de Heere. Alles, wat rondom
ons is, en nog veel meer dan dit, heeft God
gemaakt. God is het, die het blijven doet, gelijk
het is. lederen oogenblik, iederen dag onzes levens
verleent Hij ons duizend gunstbewijzen. Alles, wat
ons gegeven wordt, is oorsjmnkelijk door Hem
voortgebragt"
„ Had onze lieve Heer aan den boomgaard van
onzen vriend geen zon, dauw en regen gegeven,
zegt, Jdnderenï zouden dan zijne boomen gebloeid
hebben? zouden de bloesems vruchten hebben voort-
gebragt? Kon de landman ons dan toegeroepen
hebben: „eet, kinderfjes! eet van mijnen over-
vloed!"..... 'Zoo vaak het windje door de toppen
der boomen suisde," vervolgde de meester, „schenen
zij ons te wenken — ons te noodigen tot plukken.
De blaauwe en gele pruimen, hoe lachten zij ons
toe! En de peren met hare roode wangetjes, hoe
blonken zij ons in de oogen ! Er werden zoo vele
gebruikt, en toch bleef er nog zulk eene menigte
over. Wij werden verzadigd: maar wij niet alleen!
Ontelbare vogeltjes en wormpjes, buiten ons, werden
mede verzadigd. De struikjes en blaadjes, die
on-