Boekgegevens
Titel: Moeder Anna en hare kindertjes: een schoolboekje
Auteur: Heijningen Bosch, M. van
Uitgave: Groningen: J. Oomkens. J.zoon, 1850
15e dr; 1e dr. 1807
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4532
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200786
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Moeder Anna en hare kindertjes: een schoolboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 59 ) I
(lat ilio leeHjlm oude man onze Hem Heer is, Is
dat waar. Hete meester?''''
CnnisJE deed er wel aan, dat zij dit aan den
meester vroeg. Gij doel toch ook zoo, als er iets
is, dat ^j niet weet?
Schielijk sprongen alk kinderen op, en plaatsten
zich rondom den meester. Ieder was begeerig, om
onzen lieven Heer te zien.
Toen zij een tijd lang gekeken hadden, zeide de
meester: „Wel! wat dunkt u er van, Innderljes!
Is dat niet een vriendelijk rfian, die daar zit?"
Glimlagcherule keken de Mnderen elkander aan,
toen de meester hun dit vroeg.
„Vriendelijk!" riep eindelijk een der oudsten;
„dat kan ilt juist niet zien." En het scheen, of de
overige Innderen ook zoo dachten.
„Het valt u, geloof ik, niet veel toe," zeide de
meester toen.
„Kunt gij u den boer nog wel herinneren., myne
harses!" hernam de meester, „die ona laatst op
peren en pruimen onthaalde?"
Frans. O ja! die aan de deur stond, torn w\j
i^n huis voorbij gingen.
CfflUR-