Boekgegevens
Titel: Moeder Anna en hare kindertjes: een schoolboekje
Auteur: Heijningen Bosch, M. van
Uitgave: Groningen: J. Oomkens. J.zoon, 1850
15e dr; 1e dr. 1807
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4532
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200786
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Moeder Anna en hare kindertjes: een schoolboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
ly
VOORREDE.
D. Dü MORTIER EN ZOON,) op blüdz. 79, oïider den
titel van: Iets over Orde en Wanorde, voorhomtj
zal denken, dat ik, even als zoo mie mijner
worgangers, eerst heimelijk bij den eeri of anderen
Duitscher ben te gast geweest, en ik niet gaarne
onder deze mrlenJdng — zoo vernederend voor
eiken schrijver, die zijne waarde meent te geweien,
en niet omerschillig jegens zijne nationale eer is —
zou tcillen liggen. Van waar deze groote overeen-
komst ontstaan zij, is mij volstrekt een raadsel:
want ik kan mij niet herinneren, vóór de beipe'^jj^
van dit verhaal, iets dergelijks, inpde f
eene vreemde taal, gelezen te hebben
Groningen dm 23 van Bloeimaand ld09.
M. VA\ nEYNÏNGEN DOSGH.
MOE-