Boekgegevens
Titel: Moeder Anna en hare kindertjes: een schoolboekje
Auteur: Heijningen Bosch, M. van
Uitgave: Groningen: J. Oomkens. J.zoon, 1850
15e dr; 1e dr. 1807
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4532
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200786
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Moeder Anna en hare kindertjes: een schoolboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
( ö« )
God is zijn naam. Men noemt Hem ook Hemt
want Hij is Heer over de geheele wereld. Alles
wat is, rondom in de gansche wereld, heeft Hij
geschapen, en onderhoudt Hij.
Hij gebiedt de zon, over ons op en onder te
gaan. Hij beveelt den wind, zich te verheffen en
weder stil te zijn. Hij geeft zomer en winter,
regen en droogte.
Is er iemand onder de menschen, die dit doen kan?
Do Koning is een magtig mensch. De Keizer
is nog magtiger, dan hij. Denkt eens! honderd-
duizenden zijn aan hem onderworpen. De Ko-
ning — de Keizer — alle Koningen en Keizers der
geheele aarde — alle menschen met elkander —
wat zouden die al niet doen kunnen!
Maar wanneer, na eene lange droogte, weide en
akker staan te kwijnen — wanneer het vee geen'
enkelen dronk waters vinden kan, en alles op het
punt staat, om van dorst te versmachten, wat
doen dan de Koning en de Keizer? Al hunno
onderdanen roepen zij dan bij elkander; in do
kerken laten zij hen te zamen komen. Daar roepen
zij allen dan: „Regen, regen! daal neder! Heere!
ontferm u onzer." De magtige Koning, zoo wel
als de geringe bedelaar — alles aanbidt den Heere.
Ziet.