Boekgegevens
Titel: Moeder Anna en hare kindertjes: een schoolboekje
Auteur: Heijningen Bosch, M. van
Uitgave: Groningen: J. Oomkens. J.zoon, 1850
15e dr; 1e dr. 1807
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4532
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200786
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Moeder Anna en hare kindertjes: een schoolboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 30 ) I
zien zijn!" Zoo sprekende, sloop hij er lang-
zaam in.
Deed martijn wel of kwalijk?
Een deugdzaam kind is zijne ouders gehoor-
zaam, ook dan, als hij geheel alleen is. „Al
zien vader en moeder mijne ongehoorzaamheid
niet," denkt zulk een kind, „Hij, die alles
ziet — onze lieve Heer — ziet het toch, en
zal het zekerlijk niet ongestraft laten." Deze
gedachte rees ook in martijn op, toen hij den
eersten voet op den drempel' zette. Die het
gezien had, zou ligt bemerkt hebben, dat martijn
• iets deed, hetwelk hem verboden was: want zoo
vaak hij den voet verzètte, keek hij schichtig
over den schouder, cn luisterde, of er ook
iemand aankwam.
Het is toch aardig, dat er altijd onrust en vrees
met de ondeugd verzeld gaan. Let eens op de
gangen der deugd, lieve kinderen! Hoe gerust,
hoe wel tevreden is deze! Gij ziet gemakkelijk,
wie de beminnelijkste is.
Zoo als MARTIJN de kamer intrad, zag hij een
schietgeweer in een' hoek staan. Aanstonds was
hiy er bij.
Zij.