Boekgegevens
Titel: Vader Jacob en zijne kindertjes: een schoolboekje
Auteur: Heijningen Bosch, M. van
Uitgave: Amsterdam: W. Brave, ca. 1832 *
27e dr; 1e uitg. 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4515
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200779
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vader Jacob en zijne kindertjes: een schoolboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORREDE. Vil
een klaren fcijl voorgedragen. Elders
heb ik — in een nog onuitgegefen School'
boekjer' — aangewezen^ hoe regtßreeks
eene opvoeding, gebouwd op het beginfel:
het kind weet niets» de vader alles, bij
vervolg van tijd opleidt tot liefde, geloof
en vertrouwen op GoJ, den gemeen-
fchappelijken Vaderi en ik twijfel niet,
of alle ouders en onderwijzers der jeugd^
eenmaal inziende, hoe eigenaardig uit
dat beginfel dit gevolg mo-et voortvloei-
jen, wanneer het met de vereischte over-
tuiging — zoodanig ontwikkeld, als men
het Vfior kinderen van tien en twaalf ja-
ren ontwikkelen kan — in het kinderhart
als ingeweven wordt, zullen hun best
doen, vooral bij het zedelijk onderwijs,
äszen, helaas! al te veel verzuimden
hoofdregel ten grondßag te leggen, en
telkens daar terug naar te wijzen.
De Schrijver der Bijdragen houde mij
deze bedenking ten goede. Ook bij ver-
dien'