Boekgegevens
Titel: Vader Jacob en zijne kindertjes: een schoolboekje
Auteur: Heijningen Bosch, M. van
Uitgave: Amsterdam: W. Brave, ca. 1832 *
27e dr; 1e uitg. 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4515
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200779
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vader Jacob en zijne kindertjes: een schoolboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 67 ■)
„Ach) mevrouw!" antwoordde de goede
jongen, heel verlegen ; „ ik kan niets moois
„ laten zien."
„ Waar liebt gij dan uw geld gelaten ?"
vroeg zij toen. „ Gij hebt het toch niet ver-
fpeeld, of verfnoept? — Of hebt gij uw geld
nog in den zak?"
„ Ook niet, mevrouw!"antwoordelukas:
„ maar als mevrouw het dan volftrekt weten
wil 3 waar ik mijn geld gelaten heb, wees dan
zoo goed, een weinigje geduld te hebben."
Toen hij dit gezegd had, liep lukas
fchielijk de deur uit: maar kort daarna kwam
hij terug. En wat denkt gij nu wel, dat
hij mede bragt ? Dat kunt gij niet raden! Hij
bragt eene oude, blinde vrouw mee,
„ Zie hier, goede mevrouw!" riep hij toen,
„ mijne moeder. — Al wat ik ben, ben ik
door haar. Toen ik klein was, en mijn brood
nog niet verdienen kon, toen werkte zij voor
mij, vaji den morgen tot den avond. Nu is
zij oud en blind, en kan zeive haar brood
niet langer verdienen: moet ik nu niet voor
haar werken?... in het eerst wilde ik, net
als WILLEM, een horologie voor mijn geld
küopen; maar ik dacht: gij een zilver ho-
E 2 ro.