Boekgegevens
Titel: Vader Jacob en zijne kindertjes: een schoolboekje
Auteur: Heijningen Bosch, M. van
Uitgave: Amsterdam: W. Brave, ca. 1832 *
27e dr; 1e uitg. 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4515
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200779
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vader Jacob en zijne kindertjes: een schoolboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
VI VOORREDE.
Aanmerkingen had ik verwacht, doch
geenszins nopens de keus der onderwer-
pen. Waarom niet? Omdat ik juist
dit werkje, nog meer dan den Kh. kin-
dekvuiend en moeder anna, naar een
doelmatig plan bewerkt heb, een plan^
dat zich hoofdzakelijk grondde op het
A, B, C, van de ze deleer, namelijk:
een kind wecc zijn eigen besc niet, dac
wecen vader en moeder, en die fomwijlen
in hunne plaats treden, alleen. En is er
eene belangrijker waarheid dan deze ?
een grondregel, die eenvoudiger in zijn
beginfel, rijker in de uitkomst, doel-
matiger • in zijn geheelen omvang is ?
ik ken er geene. De voorbeelden, waar^
mede ik deze groote waarheid {laafde,
zijn, meen ik, alle uit den kinderkring,
waarvoor ik werkte, ontleend; en bijal^
dien het getuigenis van de Letteroefe^
naars in dezen iets beflist, alle in den
fjnaak cn nnar de vatbaarheid der jeugd in
een