Boekgegevens
Titel: Vader Jacob en zijne kindertjes: een schoolboekje
Auteur: Heijningen Bosch, M. van
Uitgave: Amsterdam: W. Brave, ca. 1832 *
27e dr; 1e uitg. 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4515
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200779
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vader Jacob en zijne kindertjes: een schoolboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
IV VOORREDE.
'Waargenomen'. Alzoo er geene bijzon^
dere aanmerkingen — eenige kleinighe-
den vctn fiijl en [peiling uitgezonderd —
ter mijner kennis gekomen zijn^ is alles
fchier gebleven^ gdijk het was bij den
eerpen druk. ^
hl de voorrede van mijn'' kleinen
kindervriend (ïiitgegeven z'i/R. j. schier-
beek, Groningen}, zeg ik ^ denzelven
leflemd te hebben v^or kinderen van
zeven jaren. De ondervin-
ding bewijst dagelijks^ in de fcholen al^
waar deze gebruikt wordt^ dat ik hier"
in niet misgetast heb. Bij het vervaar-
digen van dezen mijtien vader jakob^
en tevens van mijne moeder'anna en
hare kindertjes {uitgegeven bij j. oom-
KENS, te Groningen), had ik dezelfde
jonge hartjes in het oog, en juist daar-
om was ik zoo bezorgd^ om in de op*
klimming van het onderwijs geene ga-
ping tusfchen heide te laten, maar dit
hand aan. hand $e doen. gaan met de
ont-