Boekgegevens
Titel: Vader Jacob en zijne kindertjes: een schoolboekje
Auteur: Heijningen Bosch, M. van
Uitgave: Amsterdam: W. Brave, ca. 1832 *
27e dr; 1e uitg. 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4515
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200779
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vader Jacob en zijne kindertjes: een schoolboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 19 ■)
kind; maar z^ is zoo ligt geraakt, dat zjg ie-
der oogenblik kwaad wordt. Men hoeft maar
naar haar tc wijzen, dan laat zij de lip al han-
gen. En komt zij eenmaal aan het pruilen, dan
heeft men den heelen dag niets aan haar. —
Dat is regt la*tig, niet waar, zoo wel voor
baar zelve, als voor een* ander ? Nu! zij heeft
ook weinig pleizier, zoo als ligt te denken is.
[eder laat haar loopen, en zoo zit zq dan
altoos alleen.
Ach, altoos clleen! — wat een verdrietig
leven moet dat zqn I
Maar weet gij wel, hoe men zulke kbder-
tjes noemt? Hoort 1 als gy dit raadfeltje raden
kunt, dan weer gij het.
14. ïSaatJfeltje.
gfi fien ctn tCEtscc fi^uiö;
gin 't boo^jaat fiom Ifi uit;
'ft baafi ttoee sanier^ ouö;
JUSijn filctm t^ seeï hï^ goub;
Jßijn naam ié al^ mijn aacti/
Cn ongemeen betmaacti; ■
J3eeï menftöen — arm tn tp —
^ijn ijaatin mi) geïp.
B 3 mttt