Boekgegevens
Titel: De kleine rekenmeester, of gemakkelijk rekenboekje voor meergevorderden: stelsel van munten, maten en gewichten
Serie: Tien cents rekenboekjes, 3
Auteur: Hemkes, H.
Uitgave: Groningen: M. Smit, 1859
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4547
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200774
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De kleine rekenmeester, of gemakkelijk rekenboekje voor meergevorderden: stelsel van munten, maten en gewichten
Vorige scan Volgende scanScanned page
26. Schryf in getallen: 19, miUioenste; 216
miüioensie; 300 geheelen 81945 tiemniUioenste; 6
geheelen en 52 honderdmillioenste; 360 geheelen
894619 duizendmillioenste.
27. Een boer bragt drie koeijen ter markt,
en bedong vosr ieder 54 gld., en acht schapen,
die hij ieder voor 6,50 gld verkocht. Hoe veel
geld bragt hij te huis, als hij 5,60 gld. onkos-
en had 'i
28. Zes personen maakten eene vertering,
groot 12,50 gld.; één van hen betaalde daartoe
4,50 gld. Hoe veel moesten de overigen ieder
nog betalen?
29. Een daglooner had zich 20 weken lang
verbonden om te werken, daags tegen 0,80 gld.
Hij nam alle weken 8 gld. op rekening; hoe veel
had hij bij het einde van het werk te ontvan-
gen?
30. Hoe veel letteren zullen er wel in een
boek zijn van 200 bladzijden, als op ieder blad
25 regels, en op ieder regel door elkander
30 letteren staan?
31. Een koopman kocht 16 rollen linnen,
eder lang 50 el; bij het verkoopen kon hij
er maar 765 el uitmeten ; hoe veel kwam hij
te kort?
32. Tot het maken van een hemd had moe-
der 2,75 el linnen noodig; zy besloot drie dozijn
te maken; a) hoe veel el had zy daartoe noodig?
b) hoe veel voor 8 en en een half dozijn ?
33. Een gezelschap van 12 personen won
een achtste van een' prijs, groot honderd dui-
zend gld.; hoe veel kon ieder krijgen , als er
vijftien duizend zes honderd gld. afging voor
lasten en ongelden?
34. Honderd pond tabak zou in pakjes af-
gewogen worden, ieder groot 0,25 pond. Indien