Boekgegevens
Titel: De kleine rekenmeester, of gemakkelijk rekenboekje voor meergevorderden: stelsel van munten, maten en gewichten
Serie: Tien cents rekenboekjes, 3
Auteur: Hemkes, H.
Uitgave: Groningen: M. Smit, 1859
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4547
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200774
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De kleine rekenmeester, of gemakkelijk rekenboekje voor meergevorderden: stelsel van munten, maten en gewichten
Vorige scan Volgende scanScanned page
Verdere uitbreiding van
het geleerde.
Zie hier het derde rekenboekje, tnynkind! 'tis
mij zeer aangenaam, dat gij met zoo veel lust
mijne vorige rekenboekjes door gewerkt hebt.
Met hoe meer vlijt gij in dit derde stukje werkt,
en hoe vaardiger gij rekenen leert, hoe aangena-
mer het mij zijn zal. Vóór gij nu weder met
iets nieuws begint, willen wij het vorige korte-
lijk herhalen, en het u nog beter en grondiger
aan het verstand brengen. Ook willen wij u
dan tevens wat verder brengen, opdat gij het
volgende goed zult begrijpen, en zoo doende
een vaardige rekenaar zult worden.
Hebt gij daar geen' zin aan?
1. Hoe veel is 243 X 11 ? 576 X 12? 396
X 13? 5432 X 14? 715 X 15? 3456 X 16?
781 X 17? 3562 X 18? 986 X 19?
Doch gij moet dit telkens in eons met die ge-
tallen vermenigvuldigen, en u daaraan in het
vervolg gewennen. Ook moet gij de uitkomst
in woorden schrijven.
2. Verm. 3652 met alle getallen van 11
tot 19, en schrijf de uitkomst in woorden.
7612 56760 9412
3. Hoe veel ia--------h
81676 11 .12 13
--? Schrijf do uitkomst in woorden.
14
4. Hoe veel is de som van achtduizend vier
en twiniig; twaalf duizend en acht, en twee
honderd veertig duizend negen honderd elf, ge-
teld by het verschil van honderd duizend en
twaalf, en negentig duizend vier en tachtig.