Boekgegevens
Titel: De kleine rekenmeester, of gemakkelijk rekenboekje voor meergevorderden: stelsel van munten, maten en gewichten
Serie: Tien cents rekenboekjes, 3
Auteur: Hemkes, H.
Uitgave: Groningen: M. Smit, 1859
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4547
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200774
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De kleine rekenmeester, of gemakkelijk rekenboekje voor meergevorderden: stelsel van munten, maten en gewichten
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBERIGT.
Met genoegen vernemen wij, dat ome vorige re-
keriboehjes — de kleine rekenaar en de kleine re-
kenvriend — hier en daar aanleiding hebben gegeven
tot een meer verstandig onderwijs in het rekenen.
Hiertoe zal men in dit stukje misschien nog meer
aanleiding vinden; want vorm en behandeling wij-
ken van de gewone wijze af. — Het lezen en schrij-
ven der getallen is, omes inziens, op deze wijze de
grondslag van het lezen en schrijven van het tien-
tallige stelsel van maten, enz. — Aan het verande-
ren van grootheden in veelvouden en onderdeelen
hebben wij den naam van herleiding gegeven, omdat
het niet anders is, dan eene grootheid onder eene
andere benaming voor te stellen. Wij meenen, dat
deze benaming meer overeenkomt met den aard der
zaak en dus beter is. — Eene onderscheiding van
de vier hoofdregelen in de toepasselijke voorstellen
hebben wij op dit standpunt niet meer noodig ge-
acht ; wij meenden dit, tot meer nut, aan de
leerlingen te moeten overlaten Vóór dat men dit
stukje den leerlingen in handen geeft, zal men hun
met een enkel woord de verkortingen moeten ver-
klaren.— Eenige bepalingen aangaande gewigt en
uitgebreidheden zijn niet aangeroerd; het bestek ge-
doogde geene verdere uitwijding', in het volgende
stukje komt dat voor.
De goede aftrek van dit werkje heeft ook eene
tweede en derde uitgave noodig gemaakt. Door .
eenige veranderingen en verbeteringen hopen wij,
dat het nog bruikbaarder zal geworden zijn. De
vierde uitgave is aanmerkelijk verbeterd en de vijf-
de uitgave, heeft op nieuw belangrijke verandering
ondergaan. De zesde druk is aan den vorigen gelijk,
VooKBUBG, Maart 1859.