Boekgegevens
Titel: De kleine rekenmeester, of gemakkelijk rekenboekje voor meergevorderden: stelsel van munten, maten en gewichten
Serie: Tien cents rekenboekjes, 3
Auteur: Hemkes, H.
Uitgave: Groningen: M. Smit, 1859
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4547
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200774
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De kleine rekenmeester, of gemakkelijk rekenboekje voor meergevorderden: stelsel van munten, maten en gewichten
Vorige scan Volgende scanScanned page
36
loon; a) Hoe veel bedroeg dat in eene week ?
b) En hoe veel in 20 weken?
138. Iemand zonderde in een jaar G5 gld. af
voor de armen ; a) hoe veel was dat per week ?
b) En hoe veel in 16 weken ?
139. Een last boekweit werd gekocht voor
105 gld. en naderhand tegen ^en zelfden prijs per
■ md. nog 40 mudden; hoe veel werd daarvoor
ontvangen ?
140. De weldadige Mietje rekende, dat zij
in het jaar 10,40 gld. aan de armen gaf. Zij
wilde berekend hebben, hoe veel dit in de
laatste 20 weken had bedragen, als zij iedere
week evenveel gaf. Wilt gij dit voor haar doen?
141. Voor 12 paar doeken betaalde eene
koopvrouw onlangs 9 gld. en 60 ets. Moeder
kocht tegen den zelfden prijs 6 doeken ; hoe veel
moest zij daarvoor betalen ?
- 142. Voor 16 stuks oranjeappelen vroeg
een koopman onlangs 2 gld. Vader kocht er
5 stuks van tegen dien prijs; hoe veel moest
daarvoor betaald worden?
143. Voor een last en 10 md. haver ontving
een landman 170 gld. Hij hield nog vier last
over , die hij tegen den zelfden prijs wenschte te
verkoopen : hoe veel kon bij daarvoor ontvangen ?
144. Voor twee dozijn en 6 stuks knoopen,
die Pi et er tot het maken van een pakje noo-
dig had, betaalde zijne moeder 3 gld. De koop-
man hield nog twaalf dozijn over, en vroeg aan
Pietje, hoe veel geld hij tegen den zelfden prijs
daarvoor ontvangen kon. Wilt gij dat ook eens
berekenen ?
Mag ik nu een ander rekenboekje, meester?