Boekgegevens
Titel: De kleine rekenmeester, of gemakkelijk rekenboekje voor meergevorderden: stelsel van munten, maten en gewichten
Serie: Tien cents rekenboekjes, 3
Auteur: Hemkes, H.
Uitgave: Groningen: M. Smit, 1859
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4547
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200774
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De kleine rekenmeester, of gemakkelijk rekenboekje voor meergevorderden: stelsel van munten, maten en gewichten
Vorige scan Volgende scanScanned page
34
122. Iemand betaalde 6,25 last graan, naar
4 gld. de mudde, met 250 stukken geld. Welke
stukken zijn het geweest ?
123. Landman K. Koops ontving van den
metselaar de volgende rekening, met verzoek die
in te vullen:
B. Koops debet aan den metselaar S tuur man
1836.
16 April 6000 steenen, a/9,75 de 1000, /■58,50.
4 zak kalk, k f 1,50, . . - 6,00.
400 pannen , h. f 3,60 de 100.
In April 16 dagen gewerkt, k 1,20.
16 dagen 3 knechten gewerkt
a f 1,10 ieder per dag.
Landman Koops betaalde hem met zilv. duk.;
hoe veel heeft hij daartoe gebezigd?
NB. Std eene nieuwe metselaars-rekening, doch
wees zoo goed en teeken ze voor voldaan.
124. Een koopman werd eene rekening van
16 ellen laken van / 5,25 de el cn 144 el lin-
nen van 75 ets. de el voldaan met 12 munt-
billetten van 10 gld. en 720 stukken zilver geld.
Welke stukken zijn het geweest ?
125. E. Koops had den timmerman ook
een' geruimen tijd gehad. Deze deed hem de
volgende opgave : ik zelf 3 weken gearbeid te-
gen 1,30 gld. per dag; 4 knechten tegen 1,10
gld. per dag, ook gedurende 3 weken. 6 plan-
ken geleverd, ieder lang 12 el, tegen 4 ct. de
plm', drie balken ieder lang 9 el en 25 dm. te-
gen 25 ct. de plm., en 600 spijkers tegen 35
ct. het honderd. Hij meende daarop geld te
ontvangen, maar mis was het, want landman
Koops verlangde eene schriftelijke, naauwkeu-
rige rekening. Wilt gij dat eens voor den
timmerman doen en hem tevens zeggen, hoe-
veel zilv. duk, hij te ontvangen heeft?