Boekgegevens
Titel: De kleine rekenmeester, of gemakkelijk rekenboekje voor meergevorderden: stelsel van munten, maten en gewichten
Serie: Tien cents rekenboekjes, 3
Auteur: Hemkes, H.
Uitgave: Groningen: M. Smit, 1859
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4547
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200774
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De kleine rekenmeester, of gemakkelijk rekenboekje voor meergevorderden: stelsel van munten, maten en gewichten
Vorige scan Volgende scanScanned page
32
veel vleesch kan men dagelijks gebruiken ?
b) Hoe veel.aardappelen ? c) Hoe veel spek?
114. Wanneer men voor de md. aardappelen
1,80 gld.; voor het 8 vleesch 28 ct.; voor het
ft spek 0,32 gld. betaalde, met hoe veel zilv.
duk. kon men dan voldoen ?
115. Büj het vernemen van Methuzalems
ouderdom, zeide Hendrik, „ mogt ik maar
het twaalfde deel diens ouderdom bereiken IJ,' a)
Hoe oud zou hij dan worden? b) Hoe oiid zou
hij worden, als hij het zestiende deel van 12
en halve eeuw mogt beleven ?
116. Mevrouw Geefgraag komt uit de
kerk, evenzeer getrofiFen door de nijpende kou-
de, als door het toepasselijk woord van den leer-
aar. Zij gelast aan den knecht, om 40 el baai
b. 1,20 gld. de el; 60 ton turf, a 0,75 gld. de
ton en 9 wisse brandhout, a 2,04 gld. de wisse
te koopen , ten einde die dadelijk ter beschikking
van vijf armoedige gezinnen te stellen. Zij liet
den koopman met zilv. duk. betalen; aj Hoe veel
had zij daartoe noodig ? è) En hoe veel kw. gld.
bekwam ieder gezin daarvan aaia waarde ?
117. Een kuiper had eene rekening aaneen'
boer, groot 16 gld. 12 en 1 halve cent; hij had
op rekening 12 ft boter, a 85 ct. het 8 ont-
vangen. Voor de rest wenschte hij kaas tegen
12 ct. het ®; hoe veel 8 kon hij daarvoor be-
komen ?
118. Pieter heefl heden het zesde deel van
den ouderdom zijns grootvaders bereikt, die den
17 Nov. 1780 geboron is. Kunt gij hieruit ook
berekenen, hoe oud Pieter nu is?
119. Een landman ontving van den schoen-
maker de volgende rekening: