Boekgegevens
Titel: De kleine rekenmeester, of gemakkelijk rekenboekje voor meergevorderden: stelsel van munten, maten en gewichten
Serie: Tien cents rekenboekjes, 3
Auteur: Hemkes, H.
Uitgave: Groningen: M. Smit, 1859
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4547
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200774
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De kleine rekenmeester, of gemakkelijk rekenboekje voor meergevorderden: stelsel van munten, maten en gewichten
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
een? h) Hoe veel was rijne winst, als hij het
8 voor 19 ct. weder verkocht? ,
63. Als voor een dm. hout 8 ct. betaald
wordt, a) Hoe hoog komt dan 6 el? |b) En
hoe hoog dan 36,71 el? c) Hoe hoog 325 plm. ?
64. Als voor een mtj. olie 4 cent betaald
wordt, a) Hoe veel kost dan 12 kan ? b) Hoe
hoog komt 36,75 kan ? c) Hoe hoog 6,35 vt. ?
65. Als het aanmaken van 1 vierk. el woes-
ten grond aanbesteed is voor 2,5 ct., a) Hoe
hoog zal dan een stuk grond komen, dat 50
vierk. roeden groot is ? . b) Hoe hoog dan 2
bunder? c) Hoe hoog 86456 □ plm. ?
66. Eene sloot, groot 600 kub. el, wordt
gerekend by de kub. pkn. te moeten kosten 1
halve ct.; a) Hoe hoog zal die wel komen ? b)
Hoe hoog 37500 kub. dm.? c) Hoe hoog 32,526
kub. el ? d) Hoe hoog 72582500 kub. str. ?
67. Van eene rol linnen, lang 63 el en 256
str. werd het achtste deel verkocht, Van de rest
nog het zevende deel, en van die rest het zesde
deel; hoe veel bleef er toen nog aan?
68. Een afstand van 178 mijl en 8 roeden
wenschte een reiziger in 8,4 dag af te leggen;
a) Hoe veel moest hij dan per dag loopen ? en
zoo hy daags 6 uren liep, b) Hoe veel el moest
hy in een uur reizen?
69. Verm. 3 jr. 8 mnd. en 15 dag. met 6;
77 jr. 11 mnd. 20 dg. en 12 ur. met 16; 15 jr
I mnd. 10 dg. 15 ur. en 45 min. met 8; 19 jr.
II mnd. 20 dg. 16 ur. 35 min. en 56 sec. met
15 en 13 jr. 25 dg. 19 ur. en 52 sec. met 84.
70. Cornelis is 16 jar. 5 mnd. en 12 dg.
oud. a.) Wanneer is hij geboren? Zyn groot-
vader is heden juist 5 maal zoo oud. b.) Wan-
neer is die dan geboren?
71. Voor 25 gld. werd 72 el. 7 plm. en 5