Boekgegevens
Titel: De kleine rekenmeester, of gemakkelijk rekenboekje voor meergevorderden: stelsel van munten, maten en gewichten
Serie: Tien cents rekenboekjes, 3
Auteur: Hemkes, H.
Uitgave: Groningen: M. Smit, 1859
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4547
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200774
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De kleine rekenmeester, of gemakkelijk rekenboekje voor meergevorderden: stelsel van munten, maten en gewichten
Vorige scan Volgende scanScanned page
23
38. Iemand ontving 12 en een half mud aard-
appelen, tegen 1,80 gld. de mudde, en 5 en een
half mudde appelen, naar 4 stuivers het schepel.
"Wat moest hij daarvoor te zamen betalen?
39. Joost de slager had van dezen herfst
32 schapen geslagt. Indien zij ieder door elkan-
der 45 ® en 5 ons wogen, en hij voor het 8
32 ct. ontving, hoe veel bedroeg dit dan?
40. Als een volwassen mensch dagelijks 8
® 37 ld. en 5 wgts. spijs en drank behoeft,
welk eene hoeveelheid zal hij dan wel in 40 jaar
noodig zyn?
41. Voor een kan bier werd 6 en 1 halve
ct. betaald; a) tegen hoe veel was dit het vat?
b) Wat moest hy voor 36 vat en 75 kn. ont-
vangen ?
42. a^ Hoe veel zal de prijs van een mud gort
bedragen, zoo men het mtj. voor 2 et. koopt?
b) Wat moet er betaald worden voor 16 mud
en 25 kop ?
43. Indien men voor 1 gld. juist 4 ons en
25 wgts. thee koopt, a) Hoe veel ® zal men
dan voor 125 gld. kunnen bekomen? t) Hoe veel
kunnen ontvangen voor 40,25 gld?
44. .Tot een' vloer in zekere kamer moeten
450 steenen gebezigd worden, ieder groot 5
vierk. plm. en 76 vierk. dm.; kunt gij hierdoor
ook berekenen: a) Hoe groot dit vertrek is ? b)
En hoe hoog dit komt, als ieder steen met 12
en 1 halve ct. betaald moet worden?
45. Een vet varken wordt betaald met 12
zilv. duk.; hoe veel ets. kost het ®, wanneer
het 125 ® woog?
46. Een schrijnwerker liet zich een kabinet
betalen met 15 zilv. duk. en 12 gld.; hoe veel
gld. was daarvoor minder dan 60 gld. beloofd?