Boekgegevens
Titel: De kleine rekenmeester, of gemakkelijk rekenboekje voor meergevorderden: stelsel van munten, maten en gewichten
Serie: Tien cents rekenboekjes, 3
Auteur: Hemkes, H.
Uitgave: Groningen: M. Smit, 1859
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4547
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200774
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De kleine rekenmeester, of gemakkelijk rekenboekje voor meergevorderden: stelsel van munten, maten en gewichten
Vorige scan Volgende scanScanned page
22
en 15 gld meer dan 2000 gld., 1509 kw. gld.
3789 dubbeltjes en 7259 ets?
30. Zoek de som van 125 zilv. duk. en 15 ets.,
329 zilv. duk. en 52 ets., 384 zilv. duk. 3 gulden
en 8 stuivers, 279 zilv. duk. 11 kw. gld. en 89 ets.
31. Een boer kocht op eene publieke veiling
36 vierk. rd. en 25 vierk. el weiland voor 216
gld. en 12 ct.; een bunder 23 vierk. rd. en 37
vierk. el bouwland voor 741 gld. en 75 ct., en
2 bund. 39 vierk. rd. en 50 vierk. el hooiland
voor 801 gld. aj Hoe veel bund. had hij ge-
kocht ? b) En hoe veel geld moest hy betalen ?
32. Hendrik had een touw, lang 23 el en
5 plm,; hij wenschte, dat het 13 maal zoo lang
ware, want dan kon het hem dienen voor zijn'
vlieger. Op hoe veel na, was het nu 50 roe-
den lang?
33. Een dronkaard nam wekelijks 5 kwi en
6 mtjs. jenever; hoe veel zou dat in een jaar
minder dan 5 vat bedragen ?
34. Iemand, die in eene week 7,62 kan
brandewijn verkocht, wilde berekend hebben,
a) Hoe veel vat dat in een jaar bedroeg, b)
Zeg ook nog hoe veel vingerh. het in 6 mnd.
beliep.
35. Er worden 625 zakken haver op een'
zolder gestort, ieder 1 mud en 16 kop bevat-
tende; hoe veel last bedroeg dit?
36. a) Als een dm. laken gerekend wordt op
8 ct,; hoe veel zal dan eene el kosten f bj Hoe
veel kost een muddc haver, als de kop gerekend
wordt op 5 en 1 halve ct. ? c) Een plank , juist
een rd, lang, werd verkocht, tegen 16 ct, de
plm.; hoe hoog kwam hij ?
37. Iemand kocht 6 el en 25 dm. laken , de
el voor 6,15 gld. Wat kreeg hij van 16 zilv.
duk. terug?