Boekgegevens
Titel: De kleine rekenmeester, of gemakkelijk rekenboekje voor meergevorderden: stelsel van munten, maten en gewichten
Serie: Tien cents rekenboekjes, 3
Auteur: Hemkes, H.
Uitgave: Groningen: M. Smit, 1859
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4547
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200774
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De kleine rekenmeester, of gemakkelijk rekenboekje voor meergevorderden: stelsel van munten, maten en gewichten
Vorige scan Volgende scanScanned page
21
veel kleinhout meer dan groothout ? c) Hoe veel
kleinhout meer dan kagchelhout ^ d) En hoe veel
groothout meer dan kagchelhout?
23. Hendrik moest een pakje hebben, waar-
toe 2 el 75 dm, noodig was; zijn vader een'
rok, waaraan 2 el 25 dm, ging. Er kwam
een koopman met een geschikt stuk, groot 54
plm,; hoe veel had men daar te veel aan ?
24. Een rijksontvanger ontving op maandag
16 gld, en 12 ct.; op dingsdag 52 gld. en 8
et.; op woensdag 16 gld. en 60 ct.; op donder-
dag 53 gld. en 6 ct.; op vrijdag 100 gld. en
1 ct., en op zaturdag 52 gld. en 43 ct.; a) hoe
veel was dat te zamen ? In de volgende week
ontving hij juist 500 gld. b) Hoe veel had bij
toen meer ontvangen?
25. Iemand stuurt den ontvanger 16 zilv.
duk., 35 gld., 129 halve gld., 259 kw. gld, 16
dubbeltjes en 45 en eene halve ct. Daarmede
had hij juist het verschuldigde voldaan. Hoe
veel bedroeg die som?
26. Op eene rekening, groot 36 gld., werd
12 gld. 16 en een halve cent betaald; daarna
nog 10 gld. 12 en een halve cent; wat bleef
er nog te voldoen?
27. Moeder kocht voor Mietje een japon
voor 3 gld. 37 en 1 halve cent; een doek voor
40 ct.; een paar kousen voor 75 ets., en een'
hoed voor 2 gld. en 40 cent. Zij gaf vier zilv.
dukaten; hoe veel kon zij terug ontvangen ?
28. Iemand betaalde op eene rekening, groot
50 guld., te zamen 6 zilv» duk., 12 gld., 4
halve gld,, 8 kw. gld., 343 en eene halve ct.;
hoe veel bleef hij nog schuldig?
29. a) Hoeveel bedraagt 12 zilv, duk. en 51
kw, gld. meer dan 24 halve gld. en 36 dub-
beltjes ? bj Hoe veel bedraagt 3789 zilv. duk.