Boekgegevens
Titel: De kleine rekenmeester, of gemakkelijk rekenboekje voor meergevorderden: stelsel van munten, maten en gewichten
Serie: Tien cents rekenboekjes, 3
Auteur: Hemkes, H.
Uitgave: Groningen: M. Smit, 1859
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4547
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200774
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De kleine rekenmeester, of gemakkelijk rekenboekje voor meergevorderden: stelsel van munten, maten en gewichten
Vorige scan Volgende scanScanned page
19
9. Eene school was 16 el en 75 dm. lang
en 95 plm. breed; a) hoe veel el was zij
langer dan breed? b) Hoe veel str. bedraagt
de helft van de som der lengte en breedte van
dit vertrek?
10. Een graankooper ontving vier partijen
rogge. De eerste partij bedroog 6 md.; de twee-
de 11 md. en 5 schp.; de derde 6 md. en 5
kp. cn de vierde 7 md. 2 schp. en 5 mtjs.; hoe
veel moest hij nog koopen, om juist een en een
half last te hebben?
11. Een boer had 8 zak rogge op den wa-
gen, die hij voor zoo veel md. verkocht; doch
bü de aflevering bleek, dat hij 5 schp, 2 kp. en
5 mtjs, te weinig had; hoe veel had hij minder
dan een half last afgeleverd?
12. Koopman Winkelman had in het pak-
huis nog 15 md, erwten; op zolder 2 md. en
25 kp,, en in den winkel 65 mtjs. a) Hoe veel
had hij te zamen? Een boer vroeg 35 schp.
Had hy nn in den winkel en op zolder genoeg?
b) Hoe veel moest hij dus nog uit het pakhuis
halen ?
13. Een wagen was bevracht met 40 ® en
5 ons boter; 125 « kaas; 12 « en 25 ld. kof-
fijboonen ; 3 8 2 ons en 5 ld. suiker;. 1 ® 2
ld. en 5 wgtjs, thee, en aan andere goederen nog
met 260 ® en 36 ld. Hoe veel hadden de paar-
den minder dan IDOü ® te trekken?
14. Van een 8 thee werd 42 wgtjs, afgewo-
gen; a) hoe veel hield men over? Dit overschot
werd aan 5 personen verkocht, b) Hoe veel
kon ieder bekomen ?
15. Een goudsmid had een stuk zilver van
2 8 en 5 ld,; hij nam er eerst 125 wgtjs, af,
en daarna nog 16 ld,; hoe veel korr, hield hy
over ?