Boekgegevens
Titel: De kleine rekenmeester, of gemakkelijk rekenboekje voor meergevorderden: stelsel van munten, maten en gewichten
Serie: Tien cents rekenboekjes, 3
Auteur: Hemkes, H.
Uitgave: Groningen: M. Smit, 1859
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4547
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200774
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De kleine rekenmeester, of gemakkelijk rekenboekje voor meergevorderden: stelsel van munten, maten en gewichten
Vorige scan Volgende scanScanned page
18
inneren, verder uit te breiden, en nog dieper
in het geheugen te prenten.
1. Een koopman verkocht gisteren 6 el en
4 plm. laken; heden nog 3 el en 4 plm. en 5 dm.,
en morgen moet hij nog 9 el en 5 dm. afleve-
ren ; hoe veel is dat te zamen ?
2. Van een stuk laken, lang 54 el, werd is
eens 21 el en 7 plm. en 5 str. verkocht; hoe veel
bedroeg het derde deel van de rest?
3. Eene koopvrouw verkocht van een pakje
mutseband, lang 56 el 7 plm. en 5 dm., giste-
ren 12 el en 7 dm., en heden nog 16 el en 5 str.;
kunt gij ook zeggen , hoe veel zij nu moet aan-
koopen om juist 100 el te hebben?
4. Naatje zou een japon, en haar moeder
een jak en een rok van het zelfde stuk hebben.
Tot de japon had men 4 el en 25 dm. noodig;
tot het jak 3 el en 125 str., en tot den rok 4 el
en 5 plm. d) Hoe veel moest zij nu te zamen
koopen? Zij kocht evenwel 15 el; b) hoeveel
hield zij voor verstellen over?
5. Joost tapte uit een vat, waarin 56 kan
wijn was, 3 kan en 5 mtjs., later nog 15 kan
en 19 vingerhoeden; hoe veel bleef er minder
in dan een half vat?
6. Koopman de Groot ontving 3 vat cn 25
kan bier; nog 10 vat en 75 kan , en later nog
4 vat 12 kan en 5 mtjs. Hoe veel hield hij nog
over, als h3j er dadelijk na de ontvangst 8 vat
72 kan en 5 mtjs. van verkocht?
7. Van eene lap katoen, lang 20 el, werd
5 palm en 5 duim afgesneden tot een kinder-
hemdje ; later nog 6 el en 4 palm tot doeken ;
hoe lang was het vijfde deel van het overschot?
8. De heer G a s t v r ij deed een vat wijn op.
Op een' vrolijken avond werd er 125 mtjs. van
gebruikt; hoe veel kan bleef er nog in ?