Boekgegevens
Titel: De kleine rekenmeester, of gemakkelijk rekenboekje voor meergevorderden: stelsel van munten, maten en gewichten
Serie: Tien cents rekenboekjes, 3
Auteur: Hemkes, H.
Uitgave: Groningen: M. Smit, 1859
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4547
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200774
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De kleine rekenmeester, of gemakkelijk rekenboekje voor meergevorderden: stelsel van munten, maten en gewichten
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
Herleiding
van de maten^ gewigten, munten en tijdshepalingen
tot mderdeelen en veelvouden.
1. Hoe veel palm zijn 36 el ? Hoe veel dm.
894 el ? Hoe veel str 3528 el ? Hoe veel dm.
316 palm? Hoe veel str. 60 dm?
2. Druk '372 el uit in plm., dm. en str.
3. Hoe veel rd. zijn 16 myl? Hoe veel el
394 mijl ? Hoe veel el 354 rd. ? Hoe veel plm.
300 rd.?
4. Maak 37558 myl tot rd., el en plm.
5. Herleid 14,25 el tot plm., dm. en str.
6. En 375,651 mijl tot rd., el en plm.
7. Hoe veel el zijn 864 plm.? 5219 dm.?
26571 str.?
8. Herleid 3541 plm. tot el; 8146 dm. tot
plm. en el; 600040 str. tot dm., plm. en el.
9. Ook 6419,5 dm. tot el; 215 8<r. tot el;
81,657 plm. tot el.
10. Herleid 365 dm. tot el, plm. en str.
11. Herleid 3471 rd. tot mijl; 2561 el tot
rd.; 2146,819 plm. tot el, rd. en mijl.
12. Maak 3567 el tot mijl, rd., plm., dm.
en str.
13. Hoe veel kn. zyn 3 vt.? 79 vt.? 365 vt.?
Hoe veel mtjs, 86 vt. ? 75 kn.? 21,45 kn. ?
Hoe veel vingerh. 9 vt.? 24 kn. ? 8156 kn. ?
14. Hoe veel vt. z\jn 880 kn. ? 8156 kn.?
578 mtjs.? 36618 mtjs.? 3516 vingerh.?
15. 'Druk 36 vt. uit in kn., mtjs. en vin-
gerh.
16. Maak 3570 mtjs. tot vt., kn. en vingerh.
17. Hoe veel schp. zijn 371 md.? 8916 md.?
18. Hoe veel kp. 3658 md, ? 3816 schp.?