Boekgegevens
Titel: De kleine rekenmeester, of gemakkelijk rekenboekje voor meergevorderden: stelsel van munten, maten en gewichten
Serie: Tien cents rekenboekjes, 3
Auteur: Hemkes, H.
Uitgave: Groningen: M. Smit, 1859
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4547
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200774
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De kleine rekenmeester, of gemakkelijk rekenboekje voor meergevorderden: stelsel van munten, maten en gewichten
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
Le%en en Schrijven
van de tientallige maten, gewigten en munten.
Vooraf moet gij telkens stipt da bovenstaan-
de vragen op "de lei beantwoorden, en eerst
beproeven of gij de tafel van de verdeeling
der maten, gewigten en munten wel goed van
buiten kent; want daa zullen u deze oefeningen
niet moeijelijk vallen.
a) Wat deel is een plm. van de el?
b) Wat deel is een dm. van de el?
c) Wat deel is een str. van de el?
d) Wat veelvoud is een mijl van de el?
e) Wat veelvoud is een rd. van de el?
ƒ) Wat deel is een el van de mijl?
3) Wat deel is een rd. van de mijl?
1. Schrijf in ellen: 4 plm.; 6 dm.; 16 dm.;
6 str.; 6 plm.; 16 str.; 54 dm.; 546 str.
2. Schrijf in ellen: 8 el 6 plm.; 12 el 15
dm.; 364 el 240 str.; 4 el 7 plm. 8 dm. 1 str.;
12 dm. 9 str.; 600 e! 83 dm. en 5 str.
8. Schrijf in ellen: 12 plm.; 345 plm.; 976
dm.; 7348 dm ; 364 plm.; 36721 dm.; 16 str.;
3756 str.
4. Hoe kunt gij 7,845 el al lezen? Hoe
ook 243,2a el? 5,724 el? 3875,15 el? 0,0005
el? 0,0068 el?
5. Lees: 7,24 plm.; 89,412 rd.; 32,671 dm.
865269,5 str.
6. Schrijf in mijlen: 16 mijl 4 rd.; 12 mijl
16 rd.; 75 mijl 20 rd. 8 el; 64 rd.; 24 plm.;
16 el; 538 palm.; IG el 15 dm. en 9 str.
7. Hoe kunt gij 76,543 mijl al lezen?
8. Hoe 2,0407 mijl.? 0,5163 ml.? 0,8 ml.?
5,3 ml.? 86,539 rd.? 2465,4 el? 71593 plm.?
9. Schrijf in ellen: 8 rd.; 12 rd.; 125 rd.;
6 mijl; 12 mijl; 125 mijl; 8 myl en 12 rd.;
16 mijl en 4 rd.; 1 rd. en 4 el; 15 rd. en 9 el;