Boekgegevens
Titel: De kleine rekenmeester, of gemakkelijk rekenboekje voor meergevorderden: stelsel van munten, maten en gewichten
Serie: Tien cents rekenboekjes, 3
Auteur: Hemkes, H.
Uitgave: Groningen: M. Smit, 1859
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4547
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200774
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De kleine rekenmeester, of gemakkelijk rekenboekje voor meergevorderden: stelsel van munten, maten en gewichten
Vorige scan Volgende scanScanned page
1. Hoe kunt gij het getal 65 op twee on-
derscheidene wyzen uitspreken?
Aldus: 65 vyf en zestig.
65 zes tientallen 5 eenheden.
2. Spreek op deze wijze ook nog 40 ; 36;
79; 90; 19; 45 en 54 uit.
3. Hoe kunt gij 362 al uitspreken?
Aldus: 362 drie honderd twee en zestig.
362 drie honderdtallen, 6 tientallen
en 2 eenheden.
362 drie honderdtallen en 62 eenheden.
362 zes en dertig tientallen cn 2 een-
heden.
4. Op deze onderscheidene wijze ook 605;
379; 862; 571; 619; 380; 406 en 600.
5. Schrijf in getallen; 6 honderdtallen en 4
eenheden; 7 tientallen en 5 eenheden; 8 hon-
derdtallen en 6 tientallen; 9 honderdtallen en
1 tiental; 34 tientallen en 6 eenheden; 5 hon-
derdtallen ; 12 tientallen.
6. Hoe spreekt gy op deze wyze ook 3621 uit ?
7. Spreek ook nog 3600; 4126; 8721;
6028 op deze wijze uit.
8. Tracht verder nog deze alzoo nit te spre-
ken : 764; 3672; 16432; 80400; 20062.
9. Schrijf in getallen: 3 honderdtallen; 16
honderdtallen en 4 eenheden ; een duizendtal, 6
honderdtallen cn 38 eenheden; 2 tienduizendtal-
len en 18 honderdtallen; 14 duizendtallen cn 8
eenbeden; 16 tientallen en 4 eenheden; 8 tien-
duizendtallen en 5 honderdtallen ; 7 duizendtal-
len , 5 honderdtallen cn 3 eenheden ; 3 tiendui-
zendtallen ; 12 honderdtallen en 5 eenheden.
10. Spreek ook aldus deze tiendeelige breu-
ken uit: 0,46; 0,729; 0,56; 0,826; 0,462.
Één tot een voorbeeld aldus: