Boekgegevens
Titel: Premières lectures françaises: Fransch leesboek voor de lagere klassen der hoogere burgerscholen enz.
Auteur: Herrig, Ludwig; Helderman, D.J.
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-353
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200765
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Leesvaardigheid, Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Premières lectures françaises: Fransch leesboek voor de lagere klassen der hoogere burgerscholen enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORREDE
(van de Hoogduitsche uitgave.)
Bü de uitgave van dit leesboek voor de lagere klassen
(der Hoogere Burgerscholen enz.), zij het mg in de eerste
plaats geoorloofd te wijzen op den zoo even verschenen ze-
venden druk van: »La France littéraire." Deze staat in nauw
verband met de »Premières lectures françaises/' want ofschoon
de Heer Burguy en ik dat boek uitsluitend voor de hoogere
klassen bestemd hadden, zoo is het tot nu toe in vele scholen
ook reeds als eerste leesboek ingevoerd. De uitgevers van
»La France littéraire" hielden het voor noodzakelijk, ver-
schillende veranderingen in het oudere werk te brengen,
zonder evenwel aan zyn oorspronkelgk karakter tekort te
doen; meer dan vroeger moest het geschikt gemaakt worden
om aan het eigenlijke doel der school te beantwoorden.
Daartoe scheen het noodig veel weg te laten, dat blykens
de ondervinding op de scholen volstrekt niet gelezen wordt,
en inzonderheid de proeven uit de oudere letterkunde in een
afzonderlijk te verkrijgen aanhangsel te vereenigen, dat dus
tevens iets meer volledigs zou vormen, dan zulks in een ge-
woon schoolboek mogelijk is.
Bovendien bleek het doelmatig te zijn, het aantal schrijvers
eenigermate te beperken, eenige stukken, die buiten den
kring der school lagen, geheel weg te laten en. de lezers
zooveel te nauwkeuriger en beter bekend te maken met die
schrijvers, Avelke tot de ontwikkeling der letterkunde en der
beschaving voortdurend bgzonder veel hebben bijgedragen.
Op deze wijze was het mogelijk een groot aantal nieuwe
stukken op te nemen, welke de richting van den geest der
schrijvers doen zien en de leerlingen te gelijk bekend maken
met het taaleigen in zijne verschillende vormen. De gemaakte