Boekgegevens
Titel: Premières lectures françaises: Fransch leesboek voor de lagere klassen der hoogere burgerscholen enz.
Auteur: Herrig, Ludwig; Helderman, D.J.
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-353
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200765
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Leesvaardigheid, Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Premières lectures françaises: Fransch leesboek voor de lagere klassen der hoogere burgerscholen enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 226 —
Bladz. 25.
fonte, f. {van fondre, smelten), smelting, v., het gieten, économie, f., bezuiniging, v.-; faire des
économies, besparingen maken, notable, aanzienlijk, aanmerkelijk, reproduction, f., wedervoort-
brenging, v. empreinte, f., afdruk, m. composition, i., 'samenstelling, v., zetsel, o, clichage,
m., afdruk zonder vorm, m. stereotypie, f., stereotypie, - v. [de kunst met vaste lettervormen te
drukken), tirage, m., druk, afdruk, m. Sorbonne, eene theologische school in de ISi? eeuw in
Frankrijk gesticht; zij heeft haren naam van den stichter "Robert de Sorbon, entrepreneur, m.,
ondernemer; aannemer, m. sorcier, ra., toovenaar, ra. protéger, beschermen, science, f., we-
ienschap, V. victime, f., slachtoffer, offer, o.
macMne à vapeur, f., stoommachine, v. propriété, f., eigenschap, v. ingénieux,
se, vernuftig, scherpzinnig, kunstvol, pièce, f., stuk, o. cylindre, m., cilirider, m., roi, v,
hermétiquement, luchtdicht, {hermetisch), jouer, spelen; werken, piston, m., zuiger, m. garnir,
voorzien, base, f., grondvlak, o., basis, v., bodem, m. ouverture, f. {van ouvrir, openen),
opening, v. juste, juist, disposer, inrichten, de manière à laisser, zoodat zij laat. chaudière,
f., stoomketel, groote waterketel, m. hors de, buiten, communiquer, mededeelen. mouvement,
m., beweging, v. machine hydraulique, waterwerktuig, o. se glorifier, zich beroemen, donner
le jour à, het licht schenken aan; voortbrengen, marqnis, m., markies, ra. attribuer, toeschrij-
ven, application, f., toepassing, aanwending; vlijt, v. filature, f. {van filer, spinnen), spinnerij,
V. coton, m., katoen, o. lin, m., vlas, o. chanvre, m., hennep, m. tissage, m., weven, o.
mine, f., mijn, v.; mijnwerk, bergwerk, o. fabrication, f., vervaardiging, v., het maken, papier,
m., papier, o. monnaie, f., munt, v. moulin, m., molen, ra. navigation, f., scheepvaart, v.
puissant, e, machtig, krachtig, atelier, m., werkplaats, v. reprocher, verwijten, priver, beroo-
ven, ontnemen, supprimer, opheffen, weglaten, af schaff en; onder drtikken, accroitre. vermeerderen,
vergrooteri. consommation, f., verbruik, o. aisanco, f., welstand, m.; gemak, o. pénible, moei-
lijk, zwaar, intelligence, f., inzicht, verstand, o. emploi, m., gebruik, ambt, o. élevé, e,
verheven, hoog.
guider, leiden, geleiden, mémoire, f., geheugen, o, herinnering, nagedachtenis, v.
obstacle, m., hinderpaal, m. cönteraporain, m., tijdgenoot, m, sublime, verheven, visionnaire,
m., iemand die hersenschimmen najaagt, réaliser, venoezenlijken. évidence, f., klaarblijkelijk-
heid. récit, m. verhaal, o. essai, m., proef, v, narrateur, m., verteller, m. considérer,
beschouwen, indifférence, f., onverschilligheid, dédain, m., minachting, v. réserve, t., terug-
houding, y. contenance, f., houding, y, incrédulité, t., ongeloovigheid, chantier, m., werf,
scheepstimmerwerf^ y. en construction, in aanbouw, tourner en ridicule, belachelijk, bespottelijk
maken, éclat de rire, gelach, geschater, bon mot, geestig gezegde,^ kwinkslag, calcul, m., be-
rekening, y,
Bladz. 26.
diversion, f., afleiding, v. faire diversion, afleiding geven, verzetten, opwekhen, voeu, m.,
îoensch, m., gelofte, y. manifestation, f., openbaring, uitdrukking, y, épreuve, f., proef,^ v.
par égard, uit achting, répugnance, f., tegenzin, weerzin, m. mortification, f., teleurstelling,
v. mecanicien, m., werktuigkundige, m. peu fait, weinig geschikt, weinig gewoon, présnmer,
vermoeden, pont, ra., brug, v„ dek, o. taciturne, stilzwijgend, abattu, (part. passé van abattre, ier
neerslaan; vellen), neerslachtig, désastre, m., tegenspoed, m., ramp, y. agitation, f., ontroering^
ontsteltenis, y, chuchotement, m., gefluister, o. objection, f., tegenkanting, v. délai, m., uit-
stel, 0. adapter, aanhechten, site, m., ligging, streek, y. désappointement, m., teleurstelling, v»
40. maisonnette, f., huisje, o. citadin, m. {van cité, f., stad, v.), stedeling, m. per-
suader, overtuigen; overreden, paisible, vreedzaam, stil, serviteur, m., dienaar, bediende, m.
planter, planten, tomber malade,- ziek worden, réclamer, vereischen, vorderen, repousser,
terugstooten, afwijzen, demande, f., vraag, v., verzoek, verlangen, o. au fond, eigenlijk, in
den grond, inhumain, e, onmenschelijk, onmenschlievend, loger, wonen; huisvesten, logeeren.
hôtel, m., groot huis, o. façon, f., manier, y. rustique, landelijk; boersch, lomp. manque de
q.ch., gebrek aan iets, donner un démenti à q..q., iemand logenstraffen, accréditer, doen geloo-
ven; verspreiden, mensonge, m., leugen, y, construire, bouwen, oprichten {wordt vervoegd als
conduire), s'écrouler, instorten, enrichir, verrijken; rijk worden, enrichi, m., rijkaard, m.
concilier, verbinden; verzoenen, exigence, f. {van exiger, "vorderen, eischen), eisch, m., vorde-
ring, V. vanité, f., ijdelheid, y. extrémité, f., uiteinde; uiterste, o. immense, onmetelijk^
zeer groot, pavillon, m., tent, y., tuinhuis, o. masquer, verbergen, maskeeren, onzichtbaar
maken, rideau, m., gordijn, o. exotique, vreemd, buitenlandsch, reléguer, verwijzen, verbannen.