Boekgegevens
Titel: Premières lectures françaises: Fransch leesboek voor de lagere klassen der hoogere burgerscholen enz.
Auteur: Herrig, Ludwig; Helderman, D.J.
Uitgave: Deventer: A. ter Gunne, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-353
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200765
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Leesvaardigheid, Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Premières lectures françaises: Fransch leesboek voor de lagere klassen der hoogere burgerscholen enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
yi voorrede.
veranderingen zullen echter een gelyktijdig gebruik der vorige
uitgaven naast deze niet beletten, daar een zeer groot ge-
deelte van de vroegere leesstof behouden is.
Om nu ook aan de behoefte van eerstbeginnenden te vol-
doen en hun een leesboek te geven, dat zich door zijne
strekking nauw aansluit aan het voor de hoogere klassen be-
stemde werk: »La France littéraire," waarin natuurlijk het
zakelijke op den voorgrond treden en proza en poëzie elkander
wederkeerig moesten aanvullen, verschont deze verzameling,
welke voor de lagere klassen bestemd is en na het doorloopen
van een voorbereidenden cursus moet gebruikt worden, wan-
neer eigenlijk eerst van eene bepaalde lektuur sprake kan
zyn. Het verband, waarin de stukken tot elkander staan,
valt gemakkelijk op te merken, evenals de overgang van het
gemakkelijke tot het moeilijke, en wy hopen dat men het zal
billijken, dat de leerling in de 'woordenlijst slechts een aanlei-
ding zal vinden om zich voor zijne vertalingen behoorlijk voor
te bereiden, terwijl het~ gebruik daarvan hem in staat zal
stellen om later een goed woordenboek met vrucht te raad-
plegen.
Berlijn, Februari 1864.
l. herrig.
(Voor deze Nederlandsehe uitgave.)
Bij eene nauwkeurige beschouwing van de inhoudsopgave
zal het blijken dat wij by de bewerking eenige stukken, die
wij om hunne godsdienstige kleur voor eene openbare school
minder doelmatig achten, door andere hebben vervangen. Mis-
schien hebben wij er nog enkele over het hoofd gezien, waarin
de geest van den braven Hendrik doorstraalt, die nog iets
naar het rehgieuse zwemen of die een Nederlander splinterig
zou noemen; wij twijfelen echter niet of het boek zal in bruik-
baarheid gewonnen hebben, en bevelen het bg HH. leeraars en
onderwyzers minzaam aan.
Aug. 1871. de bewerker.