Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
1»3
de winterzon zoo vrooiijii schijnt en de koude noordoosten-
wind langs de gloeiende wangen l)laast!
De schoolkinderen hebben vacanlie. Sommige menschen
ondernemen op schaatsen verre tochten naar vrienden ol'ver-
wanten. Een gezelschapje llinke rijders bezoekt wel eens op
één dag per schaats de elf Friesche steden. In elke stad laten
ze door den kastelein eener herberg een lijst afteekenen, die
ze na volbrachte reis 's avonds in triomf aan hun vrienden
vertoonen.
.longens en meisjes vermaken zich tot "s avonds in den ma-
neschijn op de baan.
Dat de Friezen meesters zijn in het snel en sierlijk rijden,
toonen zij bij de wedstrijden , die ware volksfeesten zijn.
Tegenhangers van de wedsti ijden in het schaatsenrijden des
winters, zijn de zeil- en roeiwedstrijden in den zomer. Vooral
de zeilwedstrijden zijn algemeene feesten . waarvan niemand
thuis blijft. Ze worden dikwijls op het Sneekermeer gehouden.
De scheepjes zijn met vlaggen en w impels versierd, en alle
toeschouwers wachten in spanning af, welke de beste en snel-
ste zeiler zal blijken te zijn.
Het noorden van Friesland f)estaat uit vruchtbare zeeklei.
Ook hier liggen tal van nieuwe polders; de Lauwerzee , de
Wad-, de .Middelzeepolders en het Bildt, dat in de Kie eeuw
door Hollandsche edelen werd ingepolderd. De Lauwerzee strekte
zich vroeger uit tot aan de muren van Dokkum. De Middelzee
was een breede zeearm , die tot Sneek het land binnendrong.
Aan haar oostelijken oever lagen tle dorpen Nijenhove en Olden-
hove , waaruit Leeuwarden ontstaan is. Bolsward was toen een
zeestad. die bloeide door handel en scheepvaart. De oude
dijken der Middelzee worden nog als slapers onderhouden.
Vroeger liep een oude Rijnarm langs Stavoren in de Middel-
zee. Na 't ontstaan der Zuiderzee verviel zij , en de Middelzee
slibde dicht. Het laatst werd haar mond, het Bildt, ingepolderd.
Op de Friesche klei teelt men ongeveer dezelfde producten
als op de Groninger. Een eigenaardigheid is de teelt van ka-
nariezaad en cichorei. Hier vindt men dan ook cichoreifabrieken.
Het oosten van 1'riesland bestaat uit zand en veen, dat
meerendeels reeds afgegraven is. »Voor eeuw was hier