Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
9:2
genoemde plaatsen meer dan 3J millioen boter en ruim
1.300.000 KG. kaas verkocht.
Het is een mooi gezicht op de nieuwe veemarkt te Leeuwarden
de runderen in lange rijen te zien staan of' l)ij de Waag de
menschen , die zich verdringen om hun boter en kaas te
laten wegen.
c?
Vrijdags is het marktdag en dan is half Friesland in de stad.
Het middelpunt der drukte is de schilderachtige Stadswaag.
Daar ziet men de Hink gebouwde boeren en frissche boerin-
neiï rond drentelen of zich in zwermen verdringen in winkels
en kotïiehuizen.
Daar pronken de boeren met hun keurig nette wagentjes
en kloeke , zwarte paarden en prijken de schoone Friezinnen
in haar kostbare kleedij ; sommige dragen nog de nationale
Friesche kap met zilveren of gouden oorijzers. Druk babbelen
ze in haar eigenaardig dialect, waarvan iemand, die geen ge-
boren Fries is, geen woord verstaat. Telkens hoort men de
namen : Sjoerd. Meinte, lïeitske, Jeltje, Feikje, enz.
Uit de haven van Harlingen worden het vee en de zuivel-
producten meestal naar Engeland uitgevoerd.
Daar veeteelt en zuivel!)ereiding in een groot deel vatï Fries-
land de bronnen van bestaan zijn. wordt er aan goede stallen,
en melkkelders, die blinken van reinheid, de meeste zorg
besteed. Het lage woonhuis eener hoeve zinkt geheel in 't
niet bij de hooge en groote schuur, die meestal van een of
twee bliksemaÜeiders voorzien is.
Hl den hooitijd hebben de boeren het verbazend druk; dan
komen ze handen te kort en moeten dikwijls vreemde gras-
maaiers in dienst nemen. Heerlijke hooigeur vervult de lucht
en in de avondstilte klinkt allerwege het tikken van den haar-
hamer. Moeten de maden gehooid worden, dan rijden maaiers
en hooiers er met een wagen heen en blijven er vaak de heele
week. terwijl ze 's nachts in een linnen tent slapen.
Des winters staat de Friesche weidestreek grootendeels blank.
Dan zijn de landwegen onliruikbaar en alie vervoer geschiedt
te water. Een ware uitkomst is dan het ijs. Als het ijs sterk
genoeg is, worden de schaatsen ondergebonden en jong en
oud vermaakt zich op de spiegelgladde baan. Hoe versterkend
is deze lichaamsbeweging, als de lucht zoo helder blauw is,