Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
101)
vlakte hier en daar afbreken , verleenen de Friesche weide-
streek een eigenaardige schoonheid.
Hoe heerlijk is het. op een warmen zomerdag in een schom-
melend bootje, dat zacht over den waterspiegel glijdt, te spe-
levaren op den wijden plas! De meren zijn vischrijk ; de pa-
ling uit het Heeger-meer wordt zell's naar Engeland uitgevoerd.
Behalve de meren liggen er in het Friesche laagveen veie
poelen, plassen en moerassen tnet suizend riet langs him boor-
den. Het is dus een echt waterland, een lievelingsverblijf van
ooievaars eti andere steltloopers. In het voorjaar keeren de
eibers uit het verre zuiden naar hun oude nest in het vischrijke
land terug, waar overvloed van kikvorschen de poelen bevolken.
In eenzame streken zwieren de kieviten krijschend in wijde
kringen rond ; door het veelvuldig rapen der eieren verminde-
ren deze nuttige vogels gaandeweg in aantal.
Allerlei waterwild , als wilde eenden . watersnippen e. a.,
houdt hier verblijf. Verscholen in het lange gras. het hooge
riet of tusschen de twijgen van een knolwilg loert de jager
op de argelooze dieren. Kenskla])s knallen de doodelijke scho-
ten . en eenige vogels baden in hun bloed.
Met slagnetten vangt men pluvieren en helaas ook kieviten!
»De Friesche weideslreek met haar grazende runderen, met
haar meren, veenplassen en vaarten, door schepen en stoom-
booten verlevendigd, is eigenaardig schoon, vooral in den
stillen avond , ais de dalende zon er toovert met haar gloed."
Doch op den duur, als men een verren tocht moet doen over
»de slingerende open grintwegen tusschen twee slooten of
over eindelooze straatwegen met iepen be|)lanl. waar scher-
men van elzenhakhoul het uitzicht benemen vindt men het
landschap wel wat eentonig.
De boeren in den »(Ireidhoek" zijn bijna uitsluitend veeboeren.
Bouwland hebben ze weinig of niet. Dikwijls verbouwen ze
zelfs de groente voor eigen tafel niet.
Sommige boeren houden wel 40 tot <»(» koeien. Deze zijn
niet zoo glad , maar grover en beeniger dan de Groningsche
runderen , doch weergalooze melkgeefslers.
Aan de goede, tamelijk hoog gelegen weiden in den omtrek
der hoeven . besteedt men veel zorg. Zij worden dikwijls ge-
mest en van onkruid en mossen gezuiverd.