Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
89
Ken der vroegere voogden heeft alle konijnen uitgeroeid ,
omdat ze door het graven hunner holen de duinen deden
instorten en verstuiven. De prachtige bergeenden nestelen in
deze verlaten holen. Daar zij echter langzamerhand met duin-
zand gevuld raken , maakt de voogd nu kunstmatige holen,
ïlij graaft een kromme gang. legt er latjes over en bedekt
die met zoden. Hierin legt de bergeend tot 112 witte eieren.
Telkens worden ze op twee na weggenomen en legt de vogel
er weer nieuwe bij.
Jaarlijksch in den tijd van het eierrapen , laat de voogd kin-
deren van den vasten wal komen, om hem daarin behulpzaam
te zijn.
liij storm beklimt hij het observatorium op het dak zijner
woning , en met een kijker gewajjend ziet hij rond over de
zee . of er ook een schip is gestrand. Is het mogelijk , dan
snelt hij ter hulp. De aangespoelde goederen en stukken van
het wrak , vischt hij op en bezorgt ze tegen een vaste beloo-
ning bij den strandvonder. Daagt er geen eigenaar op , dan
worden deze goederen later publiek verkocht.
Zoo verveelt de voogd zich niet in zijn eenzaandieid. Alleen
in den winter , als door ijsgang het verkeer met den vasten
wal is verbroken , gevoelt hij zich zeker wei eens veriaten.
DOOR FRIESLAND.
In 't Z.W. van Friesland ligt een uitgestrekte weidestreek,
grootendeels op een laagveenbodem , voor een kleiner deel
(om Bolsward) op klei. De Friezen noemen deze streek den
»greidhoek" (grashoek.)
Uren ver strekt zich de groene vlakte uit. Hier en daar ziet
men het roode pannendak eener hoeve of de torenspits van
een dorp uit een groepje boomen oprijzen. De dorpen zijn
overigens in deze streek niet talrijk.
Ginds in de verte, waar ge een blank zeil of de lange rook-
pluim eener stoond)oot ziet, golft het wijde meer. De vele,
vaak uitgestrekte, met eilandjes bezaaide meren, die de groene