Boekgegevens
Titel: De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Deel: I Nederland
Auteur: Heuvel, H.W.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1896 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4464
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200759
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De wijde, wijde wereld: aardrijkskundige schetsen voor de hoogste klassen der volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
deren kant slaan de westerstormen vaak groote stukken land
weg; steil en afgebrokkeld rijzen de duinen daar uit zee op»
Zoo verplaatst het eiland zich langzamerhand in zuidwestelijke
richting. Daar het landverlies grooter is dan de aanwinst.
neemt het in grootte af en wellicht zal het eenmaal verdwijn
nen, evenals drie andere eilanden . die vroeger om Rottum
lagen. Het eiland Bosch, op de plaats der tegenwoordige Rosch-
plaat. is bet laatst verzwolgen.
He voogd heeft wel een eenzaam , maar toch een zeer werk-
zaam leven. Hij bebouwt zijn tuin , hoedt zijn vee. terwijl hij
tevens toezicht houdt op de koeien en schapen van boeren
op 't vaste land. die ze hier tegen een bepaald weidegeld
laten grazen. Verder plant hij helm tegen het verstuiven der
duinen en verzamelt de eieren der zeevogels, die hier bij
duizenden verblijf houden (in den broedtijd meer dan :2o()üO).
Terwijl op andere eilanden de zeevogels door vervolging sterk
zijn verminderd leven ze hier ongestoord. In den broedtijd zal
de voogd nooit een geweer afschieten.
Oorverdoovend is dan het gekrijsch der vogels. In groote
scharen vliegen zij voor den bezoeker op en zwieren dreigend
rond. Die niet goed toeziet, trapt licht op vogels of eieren.
In de buitenduinen houden zich de fraaie zilvermeeuwen
op . die ook wel kopmeeuwen genoemd worden naar het ge-
luid . dat ze maken : kjavaoaob. Ze hebben lange vleugels en
vliegen zeer snel. Fraai steekt hun helderwitte buik af tegen
donkergrauwe wolken. Hun voedsel bestaat uit visch, zeester-
ren en schelpdiertjes. Met de bon>t maken ze een kuiltje in't
mulle duinzand, diepen het jnet de pooten nog wat uit en
hun nest is gereed. Ze leggen er dan drie eieren in ter grootte
van eendeneieren. Twee daarvan neemt de voogd weg en laat
één nestei liggen. Nu legt de vogel er weer twee bij. Zoo ,
telkens beroofd, legt de meeuw wel tien eieren. Doch in Juli,
en op sommige plaatsen reeds in de eerste helft van Juni,
houdt de voogd op niet rapen en Iaat de vogels broeden.
In de binnenduinen nestelen vischdieljes en krijtsternen. De
laatste zitten gewoonlijk in troepen bijeen en het blinkend wit
hunner vleugels, door de zon beschenen, lijkt één groote plek
zilver. Dit zijn de z. g. »krijtsternplekken." Nadert men de vo-
gels , dan vliegen ze met oorverdoovend geschreeuw op.